Kursplan för Uppsatskurs i människa, teknik, samhälle (MTS)

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-10-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThesis course in humans, technology, society (MTS)
 • KurskodTEK975
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99134
 • Max antal deltagare10
 • Min. antal deltagare1
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
3 hp4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 99135
  • Max antal deltagare10
  • Min. antal deltagare1
  • Sökbar för utbytesstudenterNej

  Poängfördelning

  0123 Inlämningsuppgift 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå

   Kursspecifika förkunskaper

   MTS-kurs 7,5 hp.

   Syfte

   Kursens syfte är att erbjuda studenten möjlighet att självständigt och kritiskt angripa ett ämne som berör relationen mellan teknik, vetenskap och samhälle. Målet är att studenten ska utveckla sin förmåga att formulera och angripa problem inom området, samt därvid använda fruktbara vetenskapliga metoder och teoretiska perspektiv.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet som berör relationen mellan teknik, vetenskap och samhälle

   genomföra och rapportera arbetet inom en given tidsram med givna resurser och med hänsyn taget till relevanta etiska aspekter

   söka och inhämta relevant litteratur och annat bakgrundsmaterial och empiriskt material

   beskriva och granska relevant forskning inom ämnet

   använda begrepp, teorier och metoder inom det valda ämnesområdet 

   reflektera och presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation

   presentera projektet i skriftlig form, där texten är väldisponerad och välskriven samt lätt att följa    Innehåll

   Uppsatskursen innebär att studenten/studentgruppen tar sig an ett självständigt uppsatsarbete på svenska eller engelska som berör relationen mellan teknik, vetenskap och samhälle.

   Organisation

   I kursarbetet ingår att välja ett ämne samt formulera och avgränsa en vetenskapligt relevant problemställning inom det. Vidare ingår att planera, genomföra och rapportera uppsatsarbetet inom en given tidsram med givna resurser och på ett sätt som visar studentens förmåga att uppfylla lärandemålen. Uppsatsen ska sedan presenteras i både skriftlig och muntlig form. Arbetet består framför allt av självstudier, understödda av handledning. Uppsatsarbetet kan ske enskilt eller i grupp.

   Kursens 7,5 hp genomförs över en termin. En kursomgång startar i början av varje termin.

   Litteratur

   Litteratur väljs utifrån studentens ämnesval.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examination sker genom inlämning och bedömning av den färdiga uppsatsen, samt utifrån en muntlig presentation av uppsatsen.

   Examination kan ske på svenska eller engelska. Betyg på hel kurs sätts på betygsskala Godkänd eller Underkänd.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurs:
    • 2023-10-06: Förkunskapskrav Förkunskapskrav ändrat av UOL, administratör
     Uppdaterat förkunskaper