Kursplan för Finansiell analys och företagsvärdering

Kursplan fastställd 2022-09-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial statement analysis and corporate valuation
 • KurskodTEK945
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Dugga 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 fm J DIG
 • 06 Okt 2023 fm J DIG
 • 26 Aug 2024 em J DIG
0221 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Ekonomisk analys 1 eller Lönsamhetsanalys och styrning eller Finansiell styrning.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning, finansiell och analys och företagsvärdering samt företagsfinansiering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering (kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering
- Färdighet i att utföra extern finansiell analys
- Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets finansiering påverkas av dess verksamheter och deras förutsättningar
- Förståelse för hur företagets finansiella strategi inverkar på företagsvärdet
- Viss färdighet i att analysera och värdera ett företag utifrån aspekter rörande miljö, hållbar utveckling och socialt ansvar

Innehåll

- Introduktion i företagets bokslut och redovisning
- Årsredovisningen (balans- och resultaträkningen)
- Finansiering och kapitalanskaffning
- Finansiell analys
- Totalanalys av lönsamhet ("duPont-modellen")
- Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
- Konkurrent- & branschanalys
- Företagsvärdering
- Analys av företagets påverkan på människa och miljö
- Risker och möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar
- Hållbarhetsredovisningen

Organisation

- Föreläsningar och självständiga övningar i ekonomisk analys
- Projektarbete i ekonomisk analys
- Föreläsningar och projektarbete med inriktning mot hållbar utveckling

Litteratur


- Kurslitteratur anges på kursens webbsida två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

- En individuell skriftlig tentamen i ekonomisk analys
- En skriftlig rapport kring projektarbetet ekonomisk analys
- En skriftlig inlämningsuppgift kring hållbar utveckling

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.