Kursplan för Projektledning grundkurs

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management, basic course
 • KurskodTEK935
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Dugga 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J DIG
 • 04 Jan 2024 em J DIG
 • 27 Aug 2024 fm J DIG
0221 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen syftar till att ge studenter grundläggande kunskaper och förståelse inom projektledning, dvs vad centrala begrepp och modeller för att delta i och leda projekt innebär och hur de kan appliceras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenter kunna:

1. Redogöra för och diskutera teorier och modeller inom projektledning.

2. Tillämpa teorier och modeller inom projektledning till empiriska exempel.

3. Diskutera relationer mellan olika aspekter av projekt, dvs hur specifika förutsättningar eller val inom vissa aspekter (e.g. projektmål, projektmodell etc) påverkar andra aspekter av projekt (e.g. projektparametrar, kontroll vs flexibilitet, kommunikation etc).

Innehåll

Fler och fler uppdrag sköts i projektform, både i privata och professionella sammanhang, inklusive studieuppgifter. Därför är det viktigt att studenter får tidigt under deras utbildning ta del av centrala teorier och verktyg inom projektledning. Kursen innehåller en bred rad teman som ger en förståelse för hur man kan jobba i samt leda projekt. Exempel på teman inkluderar projektinitiering och förstudie, projektplanering, genomförande och avslut, olika projektmodeller, projektekonomi och riskhantering, ledarskap och kommunikation i projekt, projekt i organisationer etc.

Organisation

Kursen har tre huvuddelar: föreläsningar, seminarier och projektarbete. Seminarier innebär aktiv deltagande samt förberedelser. Projektarbetet genomförs i grupper, men kräver aktiv individuell engagemang under hela processen.
Kursen är organiserad i två delar: under första delen läggs huvudfokus på föreläsningar och seminarier, medan projektarbete är centralt under den andra delen.

Litteratur

Kurslitteratur bestäms i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i två kursmoment:

1. Dugga (3.0 hp) - en individuell examination som täcker kursens teman. Rapporteras som betyg U/G.

2. Projekt (3.0) - en skriftlig gruppuppgift. Rapporteras som betyg U/G.

Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de två examinationsmoment. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5. Se vidare kurs-PM.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.