Kursplan för Samhället som system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSociety as system(s)
 • KurskodTEK915
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMTS 5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 30 Maj 2024 em J DIG
 • 06 Okt 2023 em J DIG
 • 28 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att ge ingenjörsstudenterna en introduktion till, och grundläggande kunskap om, samhällets byggstenar och system inkluderande: individer och grupper, symboler och språk, normer och kunskap och ekonomi och maktrelationer, för att i den fortsatta utbildningen kunna utveckla djupare kunskap kring hur dessa strukturer påverkar och påverkas av olika teknik- och natursystem. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • resonera kring vad ett samhälle är och hur ett systemanalytiskt angreppssätt kan bidra till insikter om samhällets struktur och utveckling,
 • beskriva samhällets byggstenar, delsystem och relaterade kunskapsområden,
 • ge en eller flera förklaringar till delsystems existens, utveckling och globala struktur,
 • beskriva olika typer av vetenskapliga förklaringar och relaterad vetenskaplig metod,
 • använda några enkla modeller som beskriver dynamik inom och mellan delsystem,
 • identifiera orsaker till och effekter av, samt ge historiska exempel på, människors kategorisering av människor baserad på olika grundvalar, t.ex. relaterad till begrepp som kön, klass och etnicitet,
 • finna vägar till fördjupning inom området.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i att samhället är ett system bestående av människor som interagerar för att uppnå mål. På samhällets systemnivå uppstår unika strukturer som delvis grundas i människans biologi men vars form också har historiska förklaringar. Dessa strukturer möjliggör, förstärker och begränsar den enskilda människans handlingar och hela mänsklighetens inflytande på den fysiska miljön. I kursen går vi igenom flera sådana strukturer som grupper och organisationer, symboler och språk, erfarenhet och vetenskap, normer och lagar, skönhet och konst, pengar och ekonomi samt artefakter och teknik. Kursen handlar om dessa delsystems utveckling, globala struktur, betydelse och ömsesidiga beroenden. Kursen kan ses som en bred introduktion till en rad olika samhällsvetenskaper och humanistiska ämnen men syftar också genom sitt systemteoretiska anslag till att bidra med ett unikt perspektiv på människan och hennes förutsättningar att forma sin framtid.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier, egen inläsning av litteratur och kontinuerligt lösande av mindre uppgifter och avslutas med en tenta. Kursen organiseras kring en genomgång av samhällets olika byggstenar och delsystem.

Litteratur

"Sapiens: En kort historik över mänskligheten" av Harari
Kurskompendium (i Canvas)
Kompletterande artiklar (i Canvas)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en tenta samt poänggivande duggor och inlämningsuppgifter under kursens gång. För godkänt krävs dessutom deltagande på obligatoriska seminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-05-11: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0121 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination