Kursplan för Innovation och industriell dynamik

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInnovation and industry dynamics
 • KurskodTEK910
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26122
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt behörighet för MEI masterprogrammet eller motsvarande.

Syfte

Kursen behandlar samspelet mellan innovationsmönster och dynamiken i teknikutveckling och teknikspridning. Genom att ta ett branschperspektiv introducerar kursen konceptuella verktyg och ramverk som beskriver de underliggande innovationsmekanismer som förklarar olika industriutvecklingsmönster.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid slutet av kursen kommer studenten att kunna:

(1) förklara och kritiskt diskutera konceptuella verktyg och ramverk relaterade till teknologiska och industriella livscykler, teknologiska regimer och sektoriella innovationsmönster, mönster och faktorer för imitation, spårberoende, innovationsspridning och adoption;

(2) jämföra och kontrastera olika teoretiska perspektiv som behandlas i kursen;

(3) använda ovannämnda konceptuella verktyg och ramverk för att analysera empiriska fall;

(4) identifiera de viktigaste strategiska och politiska implikationerna relaterade till innovationsmönster och dynamiken i teknkutveckling och teknikspridning

Innehåll

Kursen fokuserar på verktyg och begrepp för att förstå och förklara drivkrafter av innovation, och de effekter innovation och teknisk förändring har på ekonomin. Huvudfokus ligger på att beskriva och förklara återkommande mönster av tekniska, industriella och marknadsmässiga förändringar i relation till innovation. Innehållet är uppdelat i flera moduler som täcker tekniska och industriella innovationsmönster, samt innovationsmekanismer i relation till teknikutveckling och teknikspridning.

Organisation

Kursen struktureras kring föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter som behandlar kursens innehåll i varierande detaljeringsgrad. För att göra kursen stimulerande och engagerande så ordnas många diskussioner mellan lärare och studenter. 

Litteratur

Litteratur kommer pålysas i början av kursen. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Undervisningen sker dels genom föreläsningar, men även genom gruppdiskussioner, seminarier och presentationer. Examinationen består av individuell kontinuerlig examination samt projekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.