Kursplan för Grundläggande corporate finance

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFoundations of corporate finance
 • KurskodTEK775
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 em J DIG
 • 07 Jun 2024 fm J DIG
 • 29 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma förkunskapskrav som till det program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Ämnet ekonomi spänner över många delar, där teoretiskt ursprung och praktisk tillämpning kan vara vitt skilda mellan olika ämnesområden. Ett område som befinner sig i gränslandet mellan företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi är Corporate Finance som har stark såväl teoretisk grund som frekvent praktisk tillämpning. Ett annat sådant gränsöverskridande område är Entreprenörskap. Corporate Finance är också ganska icke-kontextuellt, vilket kan skapa en god förståelse för delar av Entreprenörskap. Syftet med kursen är att studenterna skall få en analytisk förståelse både för Corporate Finance och Entreprenörskap samt hur de hör samman.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå corporate finance från ett kassaflödesperspektiv - förstå konceptet med Capital Asset Pricing Model och portföljteori - kunna beskriva beskriva teoretiska koncept såsom perfekta marknader, agentteori och optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani Miller - Kunna analysera vanliga finansiella instrument  - Det innebär också att studenten förväntas ha följande färdigheter efter avslutad kurs:  - kunna tillämpa olika lönsamhetsmetoder och deras begränsningar - kunna tillämpa olika värderingstekniker baserade på kassaflöden - kunna lösa finansiella problem i spreadsheet-miljö - kunna utvärdera olika kapitalanskaffningsmöjligheter - Dessutom förväntas studenten ha förståelse för och kunna analysera betydelsen av: - Entreprenöriella egenskaper - Marknader och delmarknader för nya produkter och tjänster - Samt kunna härleda kundnytta till en trolig prisbild och därmed lönsamhet - Samt något om förutsättningar för kapitalanskaffning

Innehåll

Kursinnehållet består av
Pengars tidsvärde
Härledning av företags kapitalkostnad
Värderingsmetoder
Metoder för lönsamhetsbedömning och värdering
Capital Asset Pricing Model och portföljteori
Risk och avkastning
Kapitalstrukturöverväganden i perfekta marknader och med hänsyn till skatt
Utdelningspolitik
Finansiella instrument
Entreprenörskap – från idé till affärsplan

Organisation

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier med opposition

Litteratur

Berk/DeMarzo, Corporate Finance (Global edition), Pearson, latest edition
Artiklar och material

Examination inklusive obligatoriska moment

På Corporate Finance (4,5 hp):
Individuell skriftlig tentamen, U eller 3, 4, 5
På Entreprenörskap (3 hp):
Grupparbete med obligatoriska seminarier U/G

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-02-26: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Examinator
   [2024-06-07 4,5 hp, 0222]
  • 2024-02-26: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Examinator
   [2024-08-29 4,5 hp, 0222]
  • 2024-02-26: Plats Plats ändrat från Johanneberg, Data till Johanneberg av Examinator
   [2024-03-13 4,5 hp, 0222]
  • 2024-02-20: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0222 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2024-02-20: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0222 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination