Kursplan för Grundläggande corporate finance

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFoundations of corporate finance
 • KurskodTEK775
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0222 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Samma förkunskapskrav som till det program där kursen ingår i programplanen.

   Syfte

   Ämnet ekonomi spänner över många delar, där teoretiskt ursprung och praktisk tillämpning kan vara vitt skilda mellan olika ämnesområden. Ett område som befinner sig i gränslandet mellan företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi är Corporate Finance som har stark såväl teoretisk grund som frekvent praktisk tillämpning. Ett annat sådant gränsöverskridande område är Entreprenörskap. Corporate Finance är också ganska icke-kontextuellt, vilket kan skapa en god förståelse för delar av Entreprenörskap. Syftet med kursen är att studenterna skall få en analytisk förståelse både för Corporate Finance och Entreprenörskap samt hur de hör samman.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - förstå corporate finance från ett kassaflödesperspektiv - förstå konceptet med Capital Asset Pricing Model och portföljteori - kunna beskriva beskriva teoretiska koncept såsom perfekta marknader, agentteori och optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani Miller - Kunna analysera vanliga finansiella instrument  - Det innebär också att studenten förväntas ha följande färdigheter efter avslutad kurs:  - kunna tillämpa olika lönsamhetsmetoder och deras begränsningar - kunna tillämpa olika värderingstekniker baserade på kassaflöden - kunna lösa finansiella problem i spreadsheet-miljö - kunna utvärdera olika kapitalanskaffningsmöjligheter - Dessutom förväntas studenten ha förståelse för och kunna analysera betydelsen av: - Entreprenöriella egenskaper - Marknader och delmarknader för nya produkter och tjänster - Samt kunna härleda kundnytta till en trolig prisbild och därmed lönsamhet - Samt något om förutsättningar för kapitalanskaffning

   Innehåll

   Kursinnehållet består av
   Pengars tidsvärde
   Härledning av företags kapitalkostnad
   Värderingsmetoder
   Metoder för lönsamhetsbedömning och värdering
   Capital Asset Pricing Model och portföljteori
   Risk och avkastning
   Kapitalstrukturöverväganden i perfekta marknader och med hänsyn till skatt
   Utdelningspolitik
   Finansiella instrument
   Entreprenörskap – från idé till affärsplan

   Organisation

   Föreläsningar samt obligatoriska seminarier med opposition

   Litteratur

   Berk/DeMarzo, Corporate Finance (Global edition), Pearson, latest edition
   Artiklar och material

   Examination inklusive obligatoriska moment

   På Corporate Finance (4,5 hp):
   Individuell skriftlig tentamen, U eller 3, 4, 5
   På Entreprenörskap (3 hp):
   Grupparbete med obligatoriska seminarier U/G

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.