Kursplan för Miljöledning och miljövetenskap

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management and science
 • KurskodTEK770
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 3 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53121
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 fm J DIG
 • 04 Apr 2024 fm J DIG
 • 23 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om den naturliga miljön och perspektiv på viktiga miljöproblem som människan skapar på arbetsplatsen och i den globala miljön, samt kunskaper om några av de huvudsakliga informationsanalytiska ingenjörsverktyg vi använder för att motverka och lösa miljöproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. beskriva olika former av mänsklig påverkan på ekologiska system
 2. beskriva riskbedömningsprocessen för hälsorisker och miljörisker, spridningsmodeller för utsläpp, samt utföra enkla kvantitativa riskbedömningar
 3. beskriva miljöbedömningsprocesser, som t.ex. livscykelanalys
 4. beskriva hur olika styrmedel används i hållbarhetssyfte av privata och offentliga aktörer

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: ekologiska grunder, biogeokemiska kretslopp, förenklade kemiska spridningsmodeller, kvalitativa och kvantitativa riskbedömningsmetoder, hygieniska gränsvärden, livscykelanalys, miljöledningssystem, miljömål, REACH.

Två obligatoriska projekt görs under kursen.

Organisation

Föreläsningar, övningar och projektarbete.

Litteratur

Peters & Svanström (2019) Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists. Cambridge University Press. ISBN: 9781316617731
Föreläsnings- och övningsmaterialet samt kursboken utgör kursens innehåll - se kursens syllabus på Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen med poäng från obligatoriska inlämningsuppgifter. Betygsskala: U, 3, 4 och 5

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.