Kursplan för Innovation och omställning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInnovation and sustainability transitions
 • KurskodTEK760
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system, Samhällsbyggnadsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 74115
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Kursen ger studenterna möjlighet att genomföra ett forskningsprojekt relaterat till innovation och hållbarhetsomställning med fokus på verkliga utmaningar. Den handlar om ingenjörens roll i förändringsprocesser och ger kunskap om olika metoder för innovation i komplexa situationer med mycket osäkerhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa färdigheter inom projektledning, kommunikation och samarbete för att fullfölja ett gemensamt projekt som involverar externa intressenter
  • Förstå och kunna förklara kursens huvudbegrepp (hållbarhetsomställningar, innovation, teknologi och komplexa system) samt använda dessa i analys av och reflektion kring specifika hållbarhetsutmaningar
  • Tillämpa ett socio-tekniskt ramverk för att kartlägga och analysera ett komplext system i dess komponenter, processer och funktioner, samt identifiera utmaningar för systemets hållbarhet
  • Utveckla en strategi för att kartlägga ett problem ur flera perspektiv med hjälp av olika metoder för datainsamling
  • Förklara principerna för olika metoder för innovation samt tillämpa dessa på en komplex hållbarhetsutmaning
  • Jämföra exempel på innovation och hållbarhetsomställning i internationellt perspektiv

  Innehåll

  Kursen är uppbyggd som en projektkurs där studenterna får arbeta med ett verkligt exempel på en komplex hållbarhetsutmaning, med lokal förankring i staden Göteborg. Vi kommer dels att ta upp olika ramverk för att studera och analysera ett komplext system ur ett övergripande perspektiv, dels introducera och tillämpa metoder för att angripa konkreta problem på en mer detaljerad nivå. Kursen ger en erfarenhet av att leda och genomföra projekt i samarbete med andra studenter och intressenter i samhället. Den ger ett smakprov på att som ingenjör bidra till samhällets förändringsarbete.


  Kursen täcker följande ämnen
  - Perspektiv, definitioner, kritik av och exempel på kursens fyra huvudbegrepp: hållbarhetsomställningar, innovation, teknologi och komplexa system
  - Olika metoder för innovation för hållbarhet, såsom frugal innovation, naturbaserade lösningar och människocentrerat designtänkande
  - Metoder inom projektledning
  - Förhållningssätt och metod för professionella och tvärvetenskapliga samarbeten
  - Projektbaserat arbete med verkliga hållbarhetsutmaningar

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, seminarier, samt ett större projekt i grupp med arbete kring en eller flera komplexa hållbarhetsutmaningar, men en mångfald av samarbetsformer, uppgifter och rapporteringar. Projektet leds i hög grad av studenterna och ger erfarenhet av att arbeta med flera olika metoder för problemformulering, datainsamling, analys, innovation, och kommunikation. Projektet genomförs i samverkan med aktörer i samhället och studenterna övar sina färdigheter i att kommunicera resultat till intressenter.

  Litteratur

  Kurslitteratur kommer att meddelas via Canvas. Därtill kommer följande böcker ingå med vissa kapitel i kursen:

  Meadows, Donella. Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing (2008). Introduktionskapitlet.

  Arthur, Brian. The Nature of Technology. Penguin Books. (2009). Kapitel 7 och 8

  Frantzeskaki, N., Broto, V.C., Coenen, L., Loorbach, D., 2017. Urban Sustainability Transitions: The Dynamics and Opportunities of Sustainability Transitions in Cities, in: Urban Sustainability Transitions. Routledge.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en sammanvägd bedömning av såväl individuella moment som gruppuppgifter. Detta innefattar:
  - skriftliga inlämningar, muntliga och visuella presentationer,
  - egen- och kamratutvärdering
  - närvaro vid seminarier, handledningstillfällen, samt slutredovisningar.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2024-02-21: Block Block ändrat från C till C+ av Lina Haglund
    [Kurstillfälle 1]