Kursplan för Ledarskap och organisationsutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership and organizational development
 • KurskodTEK740
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55152
 • Max antal deltagare40
 • Min. antal deltagare15
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0220 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  TEK441 eller TEK500 eller motsvarande.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten såväl grundläggande som fördjupande kunskap inom ämnesområdet ledarskap och organisationsutveckling för att åstadkomma effektiva organisationer som är ekonomiskt och socialt hållbara. Studenterna kommer under kursen aktivt deltaga och reflektera kring hur hållbara arbetsplatser och arbetsprocesser kan utformas och ledas för att möta människors och organisationers olika utmaningar i dagens teknikintensiva samhälle. Viktiga delar i kursen är ledarskap, beslutsteori, förändringsarbete, motivation, gruppdynamik och arbetsmiljöarbete.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • jämföra och exemplifiera olika organisationsteorier
  • förklara och exemplifiera organisationskultur och maktförhållande
  • redogöra för lednings- och styrningsprinciper
  • jämföra ledarskapsmodeller
  • förklara gruppdynamik och teamutveckling
  • förklara motivationsteorier och relatera till prestation
  • redogöra för modeller kring organisationsutveckling och relatera till organisatoriskt lärande
  • kritiskt reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
  • förklara organisatorisk och social arbetsmiljö

  Innehåll

  Kursen innehåller:
  • organisationsteori och -struktur
  • organisationskultur och maktförhållanden
  • ledarskap
  • motivation och prestation
  • beslutsprocesser och kommunikation
  • team och effektiva grupper
  • lärande och organisationsutveckling
  • genus och mångfald i organisationer
  • organisatorisk och social arbetsmiljö

  Organisation

  Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska och används för att underlätta och fördjupa förståelsen av ämnesområdet.

  Litteratur

  Meddelas senast två veckor före kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Individuell skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, samt deltagande i obligatoriska moment. För slutbetyg krävs att samtliga moment är godkända.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-05-18: Examinator Examinator Carl Wänström (carwan) tillagt av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]