Kursplan för Finansiell analys och företagsvärdering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial statement analysis and corporate valuation
 • KurskodTEK730
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Dugga 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 19 Mar 2021 fm J DIG
 • 08 Jun 2021 fm J DIG
 • 25 Aug 2021 fm J DIG
0219 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Ekonomisk analys 1 eller Lönsamhetsanalys och styrning

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning, i extern finansiell och miljömässig analys och värdering baserat på externt tillgänglig information (externanalys).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering (kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering
  - Färdighet i att utföra extern finansiell analys
  - Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets finansiering påverkas av dess verksamheter och deras förutsättningar
  - Förståelse för hur företagets finansiella strategi inverkar på företagsvärdet
  - Viss färdighet i att analysera och värdera ett företag utifrån aspekter rörande miljö, hållbar utveckling och socialt ansvar

  Innehåll

  - Introduktion i företagets bokslut och redovisning
  - Årsredovisningen (balans- och resultaträkningen)
  - Finansiering och kapitalanskaffning
  - Finansiell analys
  - Totalanalys av lönsamhet ("duPont-modellen")
  - Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
  - Konkurrent- & branschanalys
  - Företagsvärdering
  - Analys av företagets påverkan på människa och miljö
  - Risker och möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar
  - Hållbarhetsredovisningen

  Organisation

  - Föreläsningar och självständiga övningar i ekonomisk analys
  - Projektarbete i ekonomisk analys
  - Föreläsningar och projektarbete med inriktning mot hållbar utveckling

  Litteratur


  - Kurslitteratur anges på kursens webbsida två veckor före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - En individuell skriftlig tentamen i ekonomisk analys
  - En skriftlig rapport kring projektarbetet ekonomisk analys
  - En skriftlig inlämningsuppgift kring hållbar utveckling

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-03-08: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 2 timmar av Birgitta Engrell
    [2021-03-19 4,5 hp, 0119]
   • 2021-01-05: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Anders Isaksson
    [32070, 52444, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
   • 2021-01-05: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Anders Isaksson
    [32070, 52444, 1], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 1 (ej nedlagd kurs)
   • 2021-01-05: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Anders Isaksson
    [32070, 52444, 2], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)