Kursplan för Transport- och distributionsekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomy of transport and distribution
 • KurskodTEK715
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 77111
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • 27 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 em L
 • 25 Aug 2021 em L
0219 Tentamen, del B 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
 • 27 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 em L
 • 25 Aug 2021 em L
0319 Projekt, del C 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJO180 Logistikens grunder
  TEK375 Ekonomisk analys

  Syfte

  Syftet med kursen är att uppnå djupare förståelse för relationen mellan tillång och efterfrågan inom både makro- och mikroekonomi. För att uppnå detta syfte fokuserar kursen på de komponenter som påverkar kostnader för distribution och logistik och förhållandet mellan dessa kostnader och priset på logistiktjänster. Utöver detta tar kursen upp signifikanta områden som påverkar logistiksystemets ekonomi såsom miljö, teknologiutveckling och trender rörande transportköpande företags beteende.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara och analysera kostnadsstrukturer inom de olika transportsätten vid logistikdrift.
  - Beskriva de huvudsakliga fysiska, finansiella och informationsaspekterna hos distributionssystem som stödjer distributionen.
  - Utvärdera effekten av nya logistikkoncept på distributionsdriftens effektivitet.
  - Förklara relationen mellan kostnad och pris inom logistik och transporter. En del i detta studieämne är att lära sig dela upp transportkostnader i fasta och variabla kostnader.
  - Förstå resursutnyttjande ur ett finansiellt perspektiv.

  Innehåll

  - Fysiska och administrativa distributionsaktiviteter
  - Distributionskanalens aktörer, processkontrol och nya trender inom distribution
  - Distributionsstrukturer och deras karaktäristiska särdrag
  - Uppbyggnad av distributionsstrukturer i ett nätverk, integrering och komplexitetsperspektivet
  - Informationssystem: från EDI och internet till kontrol och prognossystem

  Organisation

  1. Föreläsningar och seminarier 2. Övningar 3. Praktikfall 4. Gästföreläsare och studiebesök

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två obligatoriska, digitala tentor under kursens gång. Obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar, studiebesök och andra obligatoriska moment. Projektarbete i grupp.

  Tentorna ger vardera som mest 25 poäng (Del A och Del B), projektarbetet ger som mest 50 poäng (Del C).

  Betygsgränsen för att vara godkänd på respektive del är 40 %. Varje del måste vara godkänd och samtliga obligatoriska moment uppfyllda för att slutbetyg ska ges i kursen.

  Betygsgränser för slutbetyg (på totalpoängen):

  40p = 3
  60p = 4
  80p = 5

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-10-16: Inställd Inte längre inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2021-01-04 2,0 hp, 0119] Återöppnat
   • 2020-10-16: Inställd Ändrat till inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2021-08-25 2,0 hp, 0219] Inställt
   • 2020-10-16: Inställd Ändrat till inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2021-08-25 2,0 hp, 0119] Inställt
   • 2020-10-16: Inställd Ändrat till inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2021-01-04 2,0 hp, 0219] Inställt
   • 2020-10-16: Inställd Ändrat till inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2020-10-27 2,0 hp, 0119] Inställt
   • 2020-10-16: Inställd Ändrat till inställd av Ceren Altuntas Vural
    [2020-10-27 2,0 hp, 0219] Inställt
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-05-06: Examinator Examinator ändrat från Per-Olof Arnäs (perarn) till Ceren Altuntas Vural (altunas) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]