Kursplan för Organisation och ledarskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganization and leadership
 • KurskodTEK710
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81112
 • Max antal deltagare100
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom ämnesområdena organisation och ledarskap, samt ge en inblick i hur kunskaperna kan tillämpas i ett praktiskt sammanhang. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom organisationsteori, processteori, motivationsteori, gruppdynamik, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap och förändringsledning, samt organisationskultur. Detta ger studenten förståelse för såväl individ-, grupp- som ledarperspektivet i organisationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva och exemplifiera olika organisationsteorier
- beskriva olika organisationsformer
- redogöra för lednings- och styrningsprinciper
- jämföra olika ledarskapsmodeller
- förklara gruppdynamik och teamutveckling
- förklara motivationsteori
- reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
- beskriva organisatorisk och social arbetsmiljö
- beskriva organisationskultur och lärande organisation
- förklara olika processteorier

Innehåll

- Organisationsteori
- Organisationsformer
- Ledarskap och förändringsledning
- Motivationsteorier
- Makt och jämlikhet
- Gruppdynamik och teamutveckling
- Beslutsfattande i organisationer
- Lärande och lärande organisation
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Organisationskultur
- Processteorier

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarierna och laborationer är obligatoriska och används för att underlätta och fördjupa förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister från akademin och industrin kommer att deltaga i kursen. 

Litteratur

Jacobsen D.I. och Thorsvik J., "Hur moderna organisationer fungerar", Fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2014.
Kompletterande artiklar och skrifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuellt seminariedeltagande, seminarieinlämningar, granskning av seminerieinlämningar och deltagande i övningar utgör basen för examinationen. 

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-12-08: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 80 till 100 av PA
   [Kurstillfälle 1]