Kursplan för Operationsanalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations research
 • KurskodTEK695
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Matematik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0219 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 28 Maj 2022 em J DIG
  • 08 Okt 2021 fm J DIG
  • 19 Aug 2022 fm J DIG
  0319 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om hur operationsanalytiska metoder och modeller kan tillämpas inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - använda linjär programmering för att modellera vanligt förekommande typer av besluts- och optimeringsproblem inom industriell ekonomi
   - använda datorstöd för att lösa och känslighetsanalysera linjära programmeringsmodeller
   - tillämpa grundläggande operationsanalytiska metoder och modeller inom operations management

   Innehåll

   - Introduktion till operationsanalys
   - Linjär programmering
   - Kömodeller
   - Statistisk processtyrning

   Organisation

   Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar kring kursinnehållet samt konsultationer, handledning och ett obligatoriskt seminarium för projektarbetet.

   Litteratur

   Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   a) 3,0hp: Individuell skriftlig tentamen (U/3/4/5)
   b) 3,0hp: Projektarbete. Examineras med skriftlig rapport och seminariebehandling (U/G)
   c) 1,5hp: Individuell inlämningsuppgift. Examineras med skriftligt PM (U/G)

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning tillåten