Kursplan för Supply chain strategy

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSupply chain strategy
 • KurskodTEK610
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 fm J DIG
 • 06 Okt 2023 em J DIG
 • 22 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva hur och varför verksamheter och försörjningskedjor (Supply Chains) kan utformas för att förbättra de moderna industriföretagens konkurrenskraft.
 • Beskriva vilka ekonomiska kompromisser som krävs i försörjningskedjor, samt vilka verktyg och modeller som kan användas för analyser av värdeskapande aktiviteter.
 • Beskriva vilka möjligheter och hinder som kan uppstå i kontinuerligt förbättrings arbete i en försörjningskedja, och kunna visa på fördelar och nackdelar med olika förändringsstrategier.
 • Använd metoder för att analysera försörjningskedjor, med sikte på att identifiera förbättringsområden från tekniska, ekonomiska och organisatoriska perspektiv.
 • Att kunna upprätta en Supply Chain Strategy inkl.
  • Visa på nu-läget för en Supply Chain
  • Använda SCOR-modellen för att kartlägga processer i en flödeskedja
  • Identifiera viktiga intressenter
  • från Nu-läges-analysen skapas mål för förbättringar
  • Sammanfatta Nu-lägesnanalysen i en SWOT-analys och lista möjligheter
  • Skapa flödesprogram som identifierar möjligheter (Storlek, Rot-orsak, Möjliggörare, Ekonomisk påverkan) och hur man förverkligar detta i ett strategiprogram och genomförande
   • Definiera strategi program
   • Projekt plan
   • Implementationsplan
 • Presentera och försvara, både skriftligt och muntligt, analyser och rekommendationer baserade på fallstudier.
 • Demonstrera medvetenhet om etiska aspekter av forskning och utveckling
 • Förklara förhållandet mellan problem, syfte, studiedesign, kvalitativa och kvantitativa metoder och dataanalys

Innehåll

Strategi
Supply Chain Analyser, och relaterade metoder och modeller
Nyckeltal
SCOR

Organisation

Kursen bygger på ett verkligt fall av en sammanslagning mellan två företag, vilket resulterade i en ny gemensam Supply Chain. Denna SC ska analyseras både i en Nu-läges analys och ett framtida tillstånd, inklusive en SWOT-analys, värdeflöden, processanalyser etc. Detta kommer att göras ett s grupparbete inklusive ett antal seminarier och deluppgifter.

Kursen innehåller även föreläsningar, gästföreläsningar, gruppuppgifter, seminarier etc

Litteratur

Ett flertal akademiska artiklar kommer att användas under kursen

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektarbete och en skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-09-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-09-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination