Kursplan för Production flow management

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction flow management
 • KurskodTEK605
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37119
 • Max antal deltagare60 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 11 Jan 2024 em J DIG
 • 04 Jun 2024 fm J DIG
 • 27 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på masterprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan antagas om det finns utrymme tillgängligt. Tillträde kommer att beslutas från fall till fall. Som ett minimum, bör sökande ha läst kurser inom områdena (i) general/operations management (minst 7,5 hp) , och (ii) industrial engineering (minst 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djup förståelse för hur man designar och driver produktionsflöden och materialhantering i försörjningskedjans noder, och förmåga att bedöma effekterna av olika val och beslut. Kunskap om produktionsflöden och materialhantering är avgörande för att kunna förstå prestandamåtten på en nod, t.ex. en terminal, lager eller produktionsenhet inklusive relation till planering och styrning, organisation, layout etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva och jämföra produktionsmodeller beaktande utformning av produktionsflöde, organisation och arbetsförhållanden.
2. Förklara hur produktionsflöden och arbete kan utformas och balanseras för att nå resurs- och flödeseffektivitet.
3. Förklara och designa materialflöden och materialhanteringssystem i leveranskedjor avseende effektivitet och ändamålsenlighet.
4. Beskriva och jämföra lagerlayouter, organisation och stödsystem.
5. Förklara plocktekniker och -processer.
6. Beskriva principer för prestandamätning i produktion och materialflöden.
7. Förstå och kunna redogöra för metoder för verkstadsplanering.

Innehåll

- Produktionsmodeller
- Layout och planering av faciliteter
- Utformning och organisering och arbetsförhållanden i produktionsflöden
- Materialflöden och materialhanteringssystem
- Förpackning i materialhanteringssystem
- Bedömning av produktionsflöden
- Prestationsmätning i produktionsflöden
- Verksamhet i lager och distributionterminaler
- Verkstadsplanering

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppbaserade och individuella inlämningsuppgifter, seminarier, spel, mm.

Litteratur

Kurslitteraturen består av en blandning av läroböcker och artiklar som kommer att tillkännages på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen.
Närvaro vid specificerade obligatoriska föreläsningar, seminarier, övningar, etc.
Seminarierapporter och övriga specificerade skriftliga inlämningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.