Kursplan för Berkeley sommarstudier i industriell ekonomi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBerkeley summer studies in industrial engineering and management
 • KurskodTEK580
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 26121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp15 hp

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen riktar sig till studenter inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi som har avslutat tre eller fyra år.

  Syfte

  Det övergripande syftet med denna kurs är att ge studenterna möjlighet att i en internationell miljö bredda och fördjupa sina kunskaper i industriell ekonomi och relaterade ämnesområden, samt att ge praktiska erfarenheter av affärsutveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Relatera och använda industriell ekonomi till/i breddade och/eller fördjupade kunskaps- och ämnesområden.
  2. Identifiera, beskriva och förklara affärsutvecklingsfrågor.

  Innehåll

  Kursen innehåller bredd- och fördjupningsstudier relaterade till industriell ekonomi vid University of California, Berkeley, samt övning i affärsutveckling.

  Organisation

  Kursen består av två valbara delkurser som examineras separat, ett större projektarbete fokuserat på affärsutveckling samt studiebesök vid företag och organisationer i San Francisco Bay Area.

  Litteratur

  Se kurs-pm för respektive valbar delkurs

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Delkurserna examineras enligt deras kurs-pm. Utöver godkända resultat i delkurserna krävs närvaro vid obligatoriska moment (inklusive företagsbesök), ett godkänt projektarbete (grupp) samt en godkänd reflektion (individuell).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.