Kursplan för Grundläggande corporate finance

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFoundations of corporate finance
 • KurskodTEK557
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59114
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2022 em J DIG
 • 09 Jun 2022 em J DIG
 • 19 Aug 2022 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma förkunskapskrav som till det program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Ämnet ekonomi spänner över många delar, där teoretiskt ursprung och praktisk tillämpning kan vara vitt skilda mellan olika ämnesområden. Ett område som befinner sig i gränslandet mellan företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi är Corporate Finance som har stark såväl teoretisk grund som frekvent praktisk tillämpning. Området är dessutom i sin tillämpning starkt kvantitativt med goda teoretiska resonemang. Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till ett av de snabbast växande, forskningsintensivaste och mest kvantitativa områdena inom ekonomi – Corporate Finance.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


-förstå corporate finance från ett kassaflödesperspektiv -förstå konceptet med Capital Asset Pricing Model och portföljteori -kunna beskriva beskriva teoretiska koncept såsom perfekta marknader, agentteori och optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani Miller Det innebär också att studenten förväntas ha följande färdigheter efter avslutad kurs -kunna tillämpa olika lönsamhetsmetoder och deras begränsningar -kunna tillämpa olika värderingstekniker baserade på kassaflöden -kunna lösa finansiella problem i spreadsheet-miljö -kunna utvärdera olika kapitalanskaffningsmöjligheter -kunna bedöma etiska och ekonomiska vägval inom företag

Innehåll

Kursinnehållet består av - Pengars tidsvärde - Härledning av företags kapitalkostnad - Värderingsmetoder - Metoder för lönsamhetsbedömning och värdering - Capital Asset Pricing Model och portföljteori - Risk och avkastning - Kapitalstrukturöverväganden i perfekta marknader och med hänsyn till skatt - Utdelningspolitik

Organisation

Klassiska föreläsningar kring kursinnehållet

Litteratur

Berk/DeMarzo, Corporate Finance (Global edition), Pearson, latest edition

Examination inklusive obligatoriska moment

En individuell skriftlig fyratimmars tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2024-06-04: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Rickard Johansson
   [0120 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination inspera