Kursplan för Operations management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations Management
 • KurskodTEK545
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2022 fm J DIG
 • 08 Jun 2022 em J DIG
 • 26 Aug 2022 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper om utformning, utveckling, ledning och förbättring av produktionssystem med tillämpning inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall: - Ha ett systemsynsätt med kritiskt förhållningssätt genom att analysera och utforma produktionssystem för varor och tjänster ur ett sociotekniskt perspektiv vilket inkluderar effektivitet, gruppbaserade system, arbetsmotivation och social hållbar utveckling - Kunna förklara strategiska effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut - Kunna diskutera lean production och redogöra för hur företag och offentlig verksamhet kan använda dess principer för ökad konkurrenskraft och högre effektivitet - Beskriva utvecklingen av industriell verksamhet från början av 1900-talet till idag. Förstå och kunna beskriva ledarskapets betydelse

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för de strategiska effekterna av design, management och förbättring av produkter och produktionssystem för produktion av varor och tjänster. Inom kursens ram behandlas centrala aspekter avseende drift, utveckling och ledning av produktionsfunktionen samt dess interaktion med närliggande funktioner. Kursen ger grundläggande kunskaper om individen och dennes relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö. Kursen behandlar också teori kring grundläggande förutsättningar för produktionssystem där gruppbaserade system ingår samt olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer. Kursen syftar också till att ge teknologerna viss träning i att analysera verksamheter och applicera modeller och verktyg på praktiska problem som företag och offentlig verksamhet möter.

Organisation

Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar och övningar

Litteratur

Kurslitteratur anges på kurshemsidan minst två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Individuella och/eller gruppinlämningar kan komma att vara en del av examinationen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-02: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2022-06-01 till 2022-06-08 av Torbjörn Jacobsson
   [2022-06-01 7,5 hp, 0116]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-03-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av vana
   [0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination