Kursplan för Grön IT och innovation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-01-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGreen IT and innovation
 • KurskodTEK486
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Informationsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52143
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Dugga 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 5 hp kurser inom temat miljö och hållbar utveckling (MHU).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna möjlighet att tillämpa sina kunskaper om IT och hållbar utveckling och arbeta med verkliga problem och utmaningar som företag och andra organisationer i Västra Götalandsregionen står inför. Studenterna tar själva initiativ till projektarbeten och kontakt med tänkbara samarbetspartners, med stöd av undervisande personal och andra resurser i kursen. I projektet arbetar studenterna sedan med problemlösning med hjälp av grön IT, inom ett ramverk för hållbar utveckling och affärs- och organisationsutveckling. Problemen och lösningarna ska ha en tydlig IT-koppling. Slutresultat kan vara konkreta lösningsförslag såväl som förstudier av mer analytisk karaktär. För att sätta in projektarbetet i ett sammanhang innehåller kursen även en introduktion med fördjupning i hållbar utveckling och innovation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 1. Redogöra för begreppet hållbar utveckling med avseende på företags och andra organisationers användning av informationsteknologi.
 2. Redogöra för begreppet innovation och dess tillämpbarhet på grön IT-lösningar
 3. Använda metoder och verktyg från IT-området samt kunskaper om hållbar utveckling och innovation för att genomföra en problemanalys.
 4. Använda metoder och verktyg från IT-området samt kunskaper om hållbar utveckling och innovation för att utarbeta en kravspecifikation.
 5. Använda metoder och verktyg från IT-området samt kunskaper om hållbar utveckling och innovation för att utarbeta en design.
 6. Använda metoder och verktyg från IT-området samt kunskaper om hållbar utveckling och innovation för att utarbeta ett konceptförslag.
 7. Reflektera kring de möjligheter och begränsningar som grön IT erbjuder för utveckla organisationer och minska miljöpåverkan.

Innehåll

En allmän del där studenterna fördjupar sin förståelse av områdena grön IT, hållbar utveckling och innovation.
Ett projektarbete där studenterna tillsammans med representanter från ett eller flera företag eller andra organisationer, lärare och handledare samt medstudenter deltar i och bidrar till samtliga faser av förändringsarbetet mot en ökad hållbarhet: problemorientering, problemanalys och problemlösning. Modul II avser problemanalysen (analys av företagets verksamhet, problem och potential för grön IT). Modul III avser problemlösningen (kravspecifikation, design och konceptförslag).

Organisation

Kursen omfattar en inledande föreläsningsserie, övningar, handledning av projektarbete, samt redovisning av projektarbete.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av två delar:
 1. Skriftlig dugga om 3 hp som behandlar de teman som tas upp i introduktionsmodulen och primärt examinerar lärandemål 1, 2 och 7.
 2. Projektarbete i grupp om 4,5 hp som primärt examinerar lärandemål 4-7.
För slutbetyg krävs att bägge momenten är godkända.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-01-07: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt