Kursplan för Grön IT och innovation

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGreen IT and innovation
 • KurskodTEK486
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Informationsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52137
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0215 Dugga 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 5 hp kurser inom temat miljö och hållbar utveckling (MHU).

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att tillämpa kunskaper om hållbar utveckling och IT i relation till verkliga hållbarhetsutmaningar som företag och andra organisationer står inför. Kursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att utveckla grupprojekt och initiera samarbeten med företag och andra organisationer. Kursen syftar till att utveckla studenternas förståelse av hur samarbeten för ökad hållbarhet med aktörer utanför IT området kan bedrivas för att ge användbara resultat.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
  1. Redogöra för hur IT-innovation kan bidra till hållbar utveckling.
  2. Redogöra för teoretiska perspektiv på IT-innovation i relation till företags och organisationers ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet. 
  3. Initiera och utveckla samarbete med en extern intressent (ett företag eller en organisation) i ett grupprojekt. 
  4. Använda metoder och verktyg från IT-området samt kunskaper om hållbar utveckling och innovation för att genomföra en problemanalys.
  5. Använda metoder och verktyg från IT-området samt kunskaper om hållbar utveckling och innovation för att utarbeta konceptförslag.
  6. Presentera projektresultat muntligt och skriftligt för en publik utan IT-expertis.
  7. Reflektera kring vilka faktorer som inverkat på grupprojektets utfall.

  Innehåll

  En teoridel med fokus på texter där studenterna fördjupar sin begreppsliga förståelse av områdena grön IT, hållbar utveckling och innovation.
  Ett projektarbete där studenterna i grupp, tillsammans med representanter från ett företag eller organisation, med stöd av lärare, analyserar hur nya IT-lösningar kan bidra till ökad hållbarhet.
  Iterativt samförfattande av projektrapport i en process med granskning och diskussion av utkast fram till en version som delas med företaget/organisationen.

  Organisation

  Kursen omfattar en inledande föreläsningsserie, seminariediskussioner, handledning av projektarbete, samt redovisning av grupprojektet.

  Litteratur

  Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av två delar:
  1. Skriftlig dugga om 3 hp som behandlar de teman som tas upp i introduktionsmodulen och primärt examinerar lärandemål 1, 2 och 7.
  2. Projektarbete i grupp om 4,5 hp som primärt examinerar lärandemål 4-6.
  För slutbetyg krävs att bägge momenten är godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.