Kursplan för Lean produktion

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLean production
 • KurskodTEK400
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68119
 • Max antal deltagare100
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0211 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 28 Maj 2024 em J DIG
  • 30 Aug 2024 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser inom Industriell ekonomi, Arbetsorganisation eller Logistik motsvarande 15 hp eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse av relationerna mellan filosofin, principerna och verktygen i Lean produktion. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - redogöra för de grundläggande strategierna och principerna för Lean produktion - förklara sambandet mellan de grundläggande principerna för Lean produktion och dess tillämpning i det enskilda företaget 1) - redogöra för syftet med ställtidsreduktion samt kunna beskriva metodiken för ställtidsreduktion - redogöra för syftet med verktygen 5S och standardiserat arbetssätt och kunna beskriva metodiken för dessa verktyg 1) - redogöra för verktyget visuell styrning - förklara komponenterna i Total Productive Maintenance - jämföra dragande och tryckande produktionssystem med avseende på informationsflödet (planering och styrning) och materialflödet - redogöra för olika typer av dragande produktionssystem samt kunna dimensionera Kanbansystem 1) - beskriva användning och krav för olika typer av kontinuerliga flöden (seriella, linje, parallella, celler, etc) 1) - utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt i ett företag 2) - redogöra för de krav som ställs på ledare och medarbetare i en Leanorganisation - beskriva betydelsen av teamarbete i Lean produktion och aspekter på utformning av effektiva förbättringsgrupper - redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett Leanföretag - tillämpa PDCA-metoden vid ständiga förbättringar - beskriva krav och metoder för implementering av Lean produktion 1)

  Innehåll

  Grundläggande filosofi, strategier och principer för en Lean produktion Stabila processer Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt Visuell styrning och 5S Ställtidsreduktion Totalt produktivt underhåll Dragande produktionssystem & Kanban Utjämnad produktion Kontinuerliga flöden Värdeflödesanalys Arbetsorganisation, lagarbete, engagemang och deltagande Lean ledning och organisation Hoshin planning and jidoka Lean transformation

  Organisation

  Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och spel.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart på kurshemsida och i kurs-PM

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Samtliga lärandemål ovan examineras med skriftlig tentamen. De med 1) märkta målen dessutom i samband med litteraturseminarium och det med 2) märkta målet dessutom i samband med inlämningsuppgift.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.