Kursplan för Lean produktion

Kursplan fastställd 2024-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLean production
 • KurskodTEK400
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68117
 • Max antal deltagare100
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0211 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser inom Industriell ekonomi, Arbetsorganisation eller Logistik motsvarande 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse av relationerna mellan filosofin, principerna och verktygen i Lean produktion. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Kunna redogöra för syftet med ställtidsreduktion samt kunna beskriva metodiken för ställtidsreduktion
 • Kunna redogöra för syftet med verktygen 5S och standardiserat arbetssätt och kunna beskriva metodiken för dessa verktyg
 • Kunna redogöra för verktygen visuell styrning och daglig styrning
 • Kunna jämföra dragande och tryckande produktionssystem med avseende på informationsflödet (planering och styrning) och materialflödet
 • Kunna beskriva användning och krav för olika typer av kontinuerliga flöden
 • Kunna redogöra för Lean förbättringsmetodik och Kata

 Färdighet och förmåga

 • Kunna redogöra för olika typer av dragande produktionssystem samt kunna dimensionera Kanbansystem
 • Kunna utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt i ett företag
 • Kunna tillämpa PDCA-metoden och A3-metoden

 Värdering och förhållningssätt

 • Kunna redogöra för de grundläggande strategierna och principerna för Lean produktion
 • Kunna förklara sambandet mellan de grundläggande principerna för Lean produktion och dess tillämpning i det enskilda företaget
 • Kunna redogöra för de krav som ställs på ledare och medarbetare i en Leanorganisation
 • Kunna redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett Leanföretag
 • Kunna beskriva krav och metoder för implementering av Lean produktion

Innehåll

Grundläggande filosofi, strategier och principer för en Lean produktion Stabila processer Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt Visuell styrning och 5S Ställtidsreduktion Totalt produktivt underhåll Dragande produktionssystem & Kanban Utjämnad produktion Kontinuerliga flöden Värdeflödesanalys Arbetsorganisation, lagarbete, engagemang och deltagande Lean ledning och organisation Hoshin planning and jidoka Lean transformation

Organisation

Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier och spel.

Litteratur

Meddelas vid kursstart på kurshemsida och i kurs-PM

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras med skriftlig tentamen, litteraturseminarium samt inlämningsuppgift.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.