Kursplan för Ekonomisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagerial economics
 • KurskodTEK375
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68120
 • Max antal deltagare110
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 em L DIG
 • 06 Okt 2023 em L DIG
 • 20 Aug 2024 em L DIG
0210 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen i Ekonomisk Analys syftar till att introducera studenter till ett analytiskt förhållningssätt till företagandets ekonomi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Känna till och förstå grundläggande begrepp såsom likviditet, resultat och balans
 • Känna till och förstå grunder i investeringskalkylering
 • Känna till och förstå grunder i produktkalkylering
Färdighet och förmåga
 • Kunna bygga integrerade budgetmodeller med likviditet, resultat- och balansräkningar
 • Kunna välja rätt metoder för att bedöma investeringars lönsamhet
 • Kunna fördela kostnader på produkter med hänsyn till olika perspektiv
 • Kunna använda excel som relevant mjukvaruverktyg
Värdering och förhållningssätt
 • Kunna bedöma risker och möjligheter med hjälp av budgetmodeller
 • Kunna bedöma lönsamhet i olika och nya beslutssituationer
 • Kunna avgöra olika kalkylmodellers tillkortakommanden och bedöma deras giltighet

Innehåll

Kursinnehållet är uppdelat i tre olika delar: budgetering, investeringskalkylering och produktkalkylering. Inom budgetering byggs integrerade modeller med resultat- balans- och likviditetsbudgetar i excel. Inom investeringskalkylering struktureras flerperiodiska modeller före och efter hänsyn till skatt och inflation. Beslutsregler och logik presenteras och analyseras. Inom produktkalkylering demonstreras divisionskalkyl, påläggskalkyl, självkostnadskalkyl och LP-modeller används för beslutssituationer. Relevans och kontext för respektive kalkylmetod analyseras.

Organisation

Kursen ges som föreläsningar blandat med övningar. Löpande förekommer inlämningsuppgifter i grupp.

Litteratur

Göran Andersson – Kalkyler som beslutsunderlag
Dessutom tillkommer utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i slutet av kursen genom individuell skriftlig tentamen i excel på 6 hp. På tentamen ges betygen U eller 3,4, 5. Löpande under kursen examineras gruppvis inlämnade inlämningsuppgifter men något av betygen U/G avseende 1,5 hp. Kursbetyg bestäms av betyget på skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-02-26: Plats Plats ändrat från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar av Examinator
   [2024-08-20 6,0 hp, 0110]
  • 2024-02-26: Plats Plats ändrat från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar av Examinator
   [2024-05-29 6,0 hp, 0110]
  • 2023-09-18: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2023-10-07 till 2023-10-06 av Lisbet Björklund
   [2023-10-07 6,0 hp, 0110]
  • 2023-09-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-09-15: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination