Kursplan för Projektledning

Kursplan fastställd 2022-04-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodTEK371
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68117
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0213 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 27 Maj 2024 em L DIG
  • 06 Okt 2023 fm L DIG
  • 23 Aug 2024 fm L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förkunskaper från kursen TEK685 Produktionsutveckling eller BOM225 Ekonomi och organisation i byggsektorn (eller motsvarande) krävs.

  Syfte

  Projektledning handlar om olika sätt och metoder för att leda, styra och samarbeta i den tillfälliga organisationsformen "Projekt". Kursen syftar till att studenten skall kunna tillägna sig grundläggande kunskaper och förståelse för projektplanering, -genomförande och avslutning. Studenten skall även kunna tillägna sig fördjupande kunskaper kring projekts organisatoriska aspekter samt för ledning och styrning av projekt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera och värdera organisatoriska aspekter på projekt
  • Redogöra för, och förklara, projekturval
  • Redogöra för, och tillämpa, teorier om projektgrupper
  • Redogöra för riskrelaterade principer inom projekt
  • Redogöra för, och tillämpa, projektekonomins speciella egenskaper
  • Redogöra för, och tillämpa relevanta projekthanteringsverktyg (inkl projektplanerings- och resurshanteringsverktyg)
  • Redogöra för, och tillämpa, projektutvärderingsmetoder och deras innehåll
  • Redogöra för, och tillämpa, tekniker och metoder avseende projekts avslutning

  Innehåll

  Följande områden och termer behandlas inom kursens ram:

  1. Projekt och organisation - Vad är det?

  2. Organisatoriska aspekter på projekt

  3. Val av projekt

  4. Projektledning och -ledarskap

  5. Riskbedömning och -hantering

  6. Projektplanering

  7. Projektgrupper 

  8. Projektekonomi

  9. Planläggning

  10. Resursstyrning

  11. Projektutvärdering och kontroll

  12. Projektavslutning

  Organisation

  Kursen omfattar en föreläsningsserie inkl gästföreläsningar, övningar, projekt, seminarier, samt skriftlig examination.

  Obligatoriskt deltagande krävs under gästföreläsningar och seminarier  

  Litteratur

  Pinto, J. K. Project Management - Achieving Competitive Advantage (latest edition available)
  Kompletterande artiklar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att vara godkänd på kursen krävs godkänt resultat på följande två moment:
  1. Skriftlig examination (duggor och/eller tentamen). Dessa/denna genomförs normalt genom digital examination/digital salstenta
  2. Projektarbete inklusive aktiv närvaro på obligatoriska aktiviteter (seminarium och gästföreläsningar).

  Kursen rapporteras i två moment där punkt 1 utgör moment 1 (Tentamen 5,0 hp) och punkt 2 utgör moment 2 (Laboration 2,5 hp). 

  Kursmål examineras primärt med skriftliga prov, men även med hjälp av praktiska moment. 

  För slutbetyg krävs att båda momenten är godkända.

  Slutbetyg baseras på resultatet på moment 1, Tentamen.
  Moment 2 bedöms som Godkänt eller Underkänt.


  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.