Kursplan för Project management

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodTEK366
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24116
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
 • Kontakta examinator
 • 07 Apr 2021 em J
 • 17 Aug 2021 fm J
0216 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0316 Inlämningsuppgift 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Utan att vara ett formellt förkunskapskrav, är denna kurs utformad under antagandet att deltagande studenter har en kandidatexamen i programvaruteknik, informationsteknik, eller datavetenskap.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge deklarativ kunskap samt reflekterande förståelse för projektarbete, dvs. organiserande, ledarskap och styrning av projektverksamhet, för att förbereda studenten för att delta i och förbättra studentens förmåga att förbättra effektiviteten i projektrelaterat arbete

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva grundläggande begrepp projektledning och verktyg
   • Tillämpa teorier i projektledning för att analysera särdragen i industriella projekt och utifrån detta föreslå lämpliga sätt att leda dessa projekt
   • Strukturera, analysera och lösa ledningsproblem i projekt med hjälp av lämplig litteratur
   • Använda litteraturen för att kritiskt utvärdera projektledningsmodeller
   • Strukturera och organisera projekt i en inte alltför komplicerad natur

   Innehåll

   Kursen handlar om att leda projekt. Detta innebär att kursen innehåller allmänna kunskaper om projektledning och återspeglar kunskap i att hantera oförutsedda händelser som inträffar i projekt inom teknikbaserade företag. Följande teman kan identifieras i kursens ämnesområde: 
   - Organisera projekt och organisatoriska egenskaper 
   - Projektledning och lärande 
   - Projektplanering och styrning   Observera att kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med IBB135, IBB136, IPR010 eller IPR011.

   Organisation

   Kursen har tre organiserade inlärningsarenor: föreläsningar, litteraturseminarier och projektfallsanalysarbete som utförs i grupp. Även om studenternas deltagande i några av föreläsningarna är frivilliga, ingår obligatoriska förberedelser och deltagande i ett antal tillfällen. Kursen är uppdelad i två faser, den första fasen ger en översikt av grunderna i projektledning, medan den andra fokuserar på ett antal utvalda problemområden inom projektledning.e

   Litteratur

   Se separat litteraturlista, som tillkännages senast två veckor innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras i tre kursmoment:
   1. Tentamen 1.5 hp Project Management Basics rapporteras som betyg U/G
   2. Projekt 3,0 hp Case Work rapporteras som betyg U/G
   3. Inlämningsuppgift 3,0 hp Home Exam rapporteras som betyg U/G
   Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de tre modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5. Se vidare kurs-PM.