Kursplan för Project management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodTEK366
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24116
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • 11 Apr 2022 em J DIG
 • 16 Aug 2022 fm J DIG
0216 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0316 Inlämningsuppgift 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Utan att vara ett formellt förkunskapskrav, är denna kurs utformad under antagandet att deltagande studenter har en kandidatexamen i programvaruteknik, informationsteknik, eller datavetenskap.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge deklarativ kunskap samt reflekterande förståelse för projektarbete, dvs. organiserande, ledarskap och styrning av projektverksamhet, för att förbereda studenten för att delta i och förbättra studentens förmåga att förbättra effektiviteten i projektrelaterat arbete

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva grundläggande begrepp projektledning och verktyg
   • Tillämpa teorier i projektledning för att analysera särdragen i industriella projekt och utifrån detta föreslå lämpliga sätt att leda dessa projekt
   • Strukturera, analysera och lösa ledningsproblem i projekt med hjälp av lämplig litteratur
   • Använda litteraturen för att kritiskt utvärdera projektledningsmodeller
   • Strukturera och organisera projekt i en inte alltför komplicerad natur

   Innehåll

   Kursen handlar om att leda projekt. Detta innebär att kursen innehåller allmänna kunskaper om projektledning och återspeglar kunskap i att hantera oförutsedda händelser som inträffar i projekt inom teknikbaserade företag. Följande teman kan identifieras i kursens ämnesområde: 
   - Organisera projekt och organisatoriska egenskaper 
   - Projektledning och lärande 
   - Projektplanering och styrning   Observera att kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med IBB135, IBB136, IPR010 eller IPR011.

   Organisation

   Kursen har tre organiserade inlärningsarenor: föreläsningar, litteraturseminarier och projektfallsanalysarbete som utförs i grupp. Även om studenternas deltagande i några av föreläsningarna är frivilliga, ingår obligatoriska förberedelser och deltagande i ett antal tillfällen. Kursen är uppdelad i två faser, den första fasen ger en översikt av grunderna i projektledning, medan den andra fokuserar på ett antal utvalda problemområden inom projektledning.e

   Litteratur

   Se separat litteraturlista, som tillkännages senast två veckor innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras i tre kursmoment:
   1. Tentamen 1.5 hp Project Management Basics rapporteras som betyg U/G
   2. Projekt 3,0 hp Case Work rapporteras som betyg U/G
   3. Inlämningsuppgift 3,0 hp Home Exam rapporteras som betyg U/G
   Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de tre modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5. Se vidare kurs-PM.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2021-10-19: Examinator Examinator ändrat från Jan Wickenberg (wickenbe) till Ksenia Onufrey (onufrey) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]
   • Ändring gjord på modul:
    • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
     [0116 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination
   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
     [0116 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination