Kursplan för Lean management

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLean management
 • KurskodTEK231
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34118
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursdeltagarna ska som minimum läst 15 hec inom något av följande ämnesområden:
   
  -    Production engineering
  -    Operation management
  -    Supply chain management
  -    Production management

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en förståelse av lean-filosofi, lean ledarskap och vad som karaktäriserar en lean organisationskultur.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - förklara koncept, strategier och principer för lean management
  - jämföra lean ledarskap med traditionella ledarskapsmodeller
  - förklara daglig kaizen och teamarbete i en lean organisation
  - förklara hoshin kanri i en lean organisation
  - förklara hur en lean transformation bör genomföras
  - förklara vad som karaktäriserar en lärande organisation

  Innehåll

  - Lean-filosofi
  - Visuell styrning
  - Lean ledarskap och organisation
  - Teamarbete och daglig kaizen (kontinuerliga förbättringar)
  - Hoshin kanri
  - Lean transformation
  - Lärande organisation

  Organisation

  Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier, laboration och ett projekt. Seminarierna, laborationen och projektet är obligatoriska och används för att underlätta förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister ifrån akademin och industrin kommer att deltaga i kursen. Kursen är starkt relaterad till industriella problem. 

  Litteratur

  Annonseras två veckor innan kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Individuella seminarienlämningar och projektet utgör basen för examinationen. Vidare krävs deltagande i kursaktiviteter såsom seminarier, laboration och projekt presentationen för att få godkänt på kursen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.