Kursplan för Six sigma black belt

Kursplan fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSix sigma black belt
 • KurskodTEK170
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36117
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2021 em J
 • 01 Jun 2021 em J
0207 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Blivande studenter måste vara registrerade på masterprogrammet MPQOM för att därmed erhålla nödvändiga grundkunskaper inom kvalitets-, orgaisationsutveckling och statistik.

Syfte

Six Sigma är en metodik för kontinuerliga förbättringar i syfte att hantera orsaker till variation i organisationers strategiska nyckeltal. Six Sigma lanserades först av Motorola 1987 och är idag den ledande förbättringsmetodiken i USA, Europa och Asien för både stora och mindre organisationer inom både privat och offentlig sektor. Inom ramverket för Six Sigma leds och drivs förbättringsarbetet i projektform av specialister med internationell gångbar gradbeteckning som 'green belt', 'black belt', och 'master black belt'. Det övergripande syftet med denna kurs är studenten skall tillägna sig kunskap och praktisk erfarenhet motsvarande graden 'black belt'. Kursen bedrivs i projektform med tillhörande föreläsningsserie, där studenten deltar i ett team som driver ett Six Sigma projekt över en termin i och tillsammans med en privat eller offentlig organisation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ha teoretisk och praktisk kunskap om Six Sigma och dess relaterade metodik och verktyg;
 • kunna aktivt delta i och leda Six Sigma projektarbete;
 • kunna välja och tillämpa relevanta verktyg inom ramen för Six Sigma för aktuella praktiska förbättringsproblem;
 • kunna kritiskt reflektera över ramarna för Six Sigma

Innehåll

Föreläsningsserien är planerad enligt Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) modellen. De flesta exempel kommer att tas from tillverkningsindustri och tjänstesektor. Exempel på ämnen som kommer att tas upp är: Six Sigma träningsramverk, grundläggande statistik, försöksplanering (DoE), robust design.

Ett flertal gästföreläsare från organisationer som arbetar aktivt med Six Sigma kommer att bidra till kursen.

Sis Sigma projektet som kursen bygger på kommer att genomföras i grupper om två till tre studenter och en industrirepresentant. Industrirepresentanten kommer att delta aktivt i kursens aktiviteter och projekt. Varje projekt fokuserar på ett specifikt problem på ett företag.

Närvarokrav
Det finns ett krav på kursens deltagare (bade masterstudenter och industrirepresentanter) att delta i kursens alla aktiviteter (det finns ett minsta antal dagar av närvaro som krävs för att få diplomet). Frånvaro från en aktivitet kompenseras genom att göra en extrauppgift. För varje missad dag skall kusdeltagaren skriva en rapport på två sidor som diskuterar artiklar relaterade till ämnet på den missade aktiviteten. Artiklarna bör var publicerade i någon av de rekommenderade journalerna (se kurslitteratur nedan).

Organisation

Kursen är upplagd som två-dagars sessioner. Den första sessionen kan inkludera en tredje dag som fokuserar på att ge bättre insikt i grundläggande statistik och statistisk mjukvara. Den sista sessionen är tillägnad projektpresentationer och examination.
Kursinnehåll
Kursinnehållet är strukturerad enligt Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) modellen.
Define
 • Introduktion till Six Sigma, Lean och relationen dem emellan
 • "Cost of poor quality" och CTQs, kvalitetsindikatorer
 • Grundläggande statistik (7 QC-verktyg, Konfidensintervall, Hypotestester, Goodness of fit test, NPP)
 • Val av Six Sigma projekt
 • Att förstå variation (tex. Demings trattexperiment)
 • Val av beroende variabler (Y och y)
 • "Process orientation", SIPOC
 • Värdeflödesanalys
 • "Voice of the customer", AHP, QFD
 • Team building
 • "People involvement"
 • Management-verktyg (speciellt "affinity diagram")
 Measure
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • MSA med pappershelikoptern
 • Utmaningar i experimentell statistik
 • Variation Mode and Effects Analysis (VMEA)
 • "Statistical Process Control" (grundläggaden koncept) och "Capability Analysis"
Analyze
 • SPC för att identifier särskilda orsaker till variation
 • Regressionsanalys, ANOVA
 • "Reliability analysis"
 • "Fault tree analysis" och FMEA
Improve
 • DOE-principer (val av faktorer, klustring, slumpmässighet, replikation)
 • Utformning och analys av replikerad 2k experimentplaner genom användning av katapulten.
 • Utformning och analys av 2k-p experimentplaner
 • Robust design
 • "People Involvement
Control
 •  Spridning av lösningar SPC: Mer avancerade tekniker och diagram
 • Processövervakning med EWMA, CUSUM, Moving Average
Learn
 • Lärande och reflektion
Detaljerat schema för kurssessioner: Detaljerat schema för kursen kommer att finnas tillgängligt för kursdeltagarna i god tid före varje session i kursen.

Litteratur

 1. Magnusson, K., Kroslid, D. Bergman, B. (2003). Six Sigma-The Pragmatic Approach. Studentlitteratur
 2. Bergman, B., Bengt, K., (2010). Quality. From customer needs to customer satisfaction. 3rd Ed. Studentlitteratur
 3. Thomas Pyzdek (2003). The Six Sigma Handbook. Revised and expanded.
 4. Mc Graw-Hill (2002). The Black Belt Memory Jogger. A pocket guide for Six Sigma Success. GOAL/QPC.
 5. Handouts från föreläsningarna
 6. Artiklar utdelade under sessionerna.

Rekommenderade journaler:
 • Six Sigma Forum Magazine
 • Quality Progress
 • Quality and Reliability Engineering International
 • Quality Engineering
 • Quality Technology and Quantitative Management
 • International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage
 • International Journal of Quality and Reliability Management.

Examination inklusive obligatoriska moment

Attendance of the course sessions and successful completion of the Black Belt project (with its final report and presentation) are the necessary prerequisites for taking the final exam. The final exam is an individual written test.