Kursplan för Integrerad produktutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntegrated product development
 • KurskodTEK150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36115
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 fm J
 • 08 Apr 2021 em J
 • 23 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Quality and Operations Management 15ECTS

Syfte

The main aim of the course is to highlight key prerequisites for an effective and efficient industrial product development activity, especially with respect to organizational issues, development processes, and methods and tools. The goal is to give the students a general understanding about these three areas. The organizational issues includes basic understanding about the contingency theory, the need for cross-functional integration and interaction in organizations, different patterns of communication across functional boarders and different ways to organize and lead product development projects including management of cross-functional teams. Through the look at how the development process, from the idea stage to the realization of the product, can be framed and structured in terms of phases, process steps, iterations, models, gates and milestones students will acquire knowledge about how to monitor and manage this process. Finally, the students will gain insights in when, where and how to use engineering methods and tools that work across functional borders with their primary aim to achieve integration and unity among the various functions in an organization.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Målet är att ge eleverna en förståelse om hur man genomför en effektiv produktutveckling samt hur och var man kan söka områden av förbättringar i en organisations produktutvecklingsverksamhet.

Innehåll

Kursen kommer främst att fokusera på hur man kan utveckla produkter på ett effektivt sätt. Därför kommer kursen att omfatta organisationsfrågor, processrelaterade frågor samt verktyg och metoder som finns för effektiv produktutveckling.

Organisation

The basic pedagogical philosophy is to foster understanding of the subjects taught. This means that formal lecturing will be kept to a minimum. Instead students will; work with information gathering regarding contemporary practical issues, read and discuss relevant literature, work with hands on tools, and conduct a development game. The course consists of lecturers, literature reviews, workshops and a team work. The purpose of the lectures is to present and discuss the central issues in the literature and to support students in developing an understanding of these issues. The lectures will not cover all details in the literature. Instead, the lectures build on the premise that the student has read and reflected upon the relevant chapters before the lecture. The aim of the literature reviews is to discuss and elaborate on the content of the literature. The workshops will give hands on experiences with respect to central topics/tools covered by the course. The teamwork, finally, will focus a contemporary and relevant topic not covered by the literature in the course.

Litteratur

Wheelwright, Steven C. & Clark, Kim B (1992), Revolutionizing Product Development, Free Press. + Utvald aktuell litteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och ämnesrapporter. Rapporterna bedöms med betygen Godkänd / misslyckades. Godkända rapporter kan generera upp till fem bonuspoäng per tentamen / lagmedlem. Dessa bonuspoäng kan endast användas för att högre betyg, inte för att klara tentamen och endast den första (original) tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten