lartry_Lars_Trygg

Lars Trygg

  • Docent, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation