Kursplan för Vetenskapshistoria

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory of science
 • KurskodTEK130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99124
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Syfte

  Kursen ger en översikt av den moderna vetenskapens framväxt från den vetenskapliga revolutionen fram till idag, med ett särskilt fokus på 1900-talet. Den placerar vetenskapliga idéer och teknisk utveckling i ett socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  -    Redogöra för de övergripande dragen i den moderna vetenskapens framväxt
  -    Beskriva och analysera de sociala, politiska och kulturella faktorer som formar vetenskaplig och teknisk utveckling
  -    Tolka och förklara historiska förlopp
  -    Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och förklaringsmodeller inom vetenskapshistoria
  -    Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av den moderna vetenskapens framväxt
  -    Uppmärksamma de etiska problem som vetenskaplig och teknisk utveckling kan vara behäftad med
  -    Skriva argumenterande text


  Innehåll

  Kursen behandlar den moderna vetenskapens framväxt. Teman som uppmärksammas är:

  -    Den vetenskapliga revolutionen
  -    Vetenskapens institutionalisering
  -    Framväxten av nyckeldiscipliner
  -    Populärvetenskapens roll
  -    Framväxten av "big science" under 1900-talet
  -    Formeringen av vetenskapsbaserade industrier
  -    Förhållandet mellan teknik och vetenskap

  Organisation

  Föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hemtentamen bestående av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Betyg: U,3, 4, 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.