Kursplan för Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness planning for high-growth startups: Venture Cup
 • KurskodTEK050
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 07119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp4,5 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag samt tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att genom deltagande på workshops och genom affärsplane-utveckling tillägna sig och demonostrera centrala kunskaper runt en framtida affär inom områdena:

Idégenerering
Inspiration
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande (CSV & CSR)
Strategi och teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even budget
Presentationsteknik
Finansiering

Innehåll

Kursen består av 12-13 workshops med tillhörande utbildningsmaterial och två
inlämningsuppgifter. Workshoparna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka kunskapen kring affärsutvecklingsprocessen.

Organisation

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst

Litteratur

Litteratur i enlighet med kurs-pm samt samt material publicerat på web-plattformen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av minst 80%  närvaro vid workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.