Kursplan för Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to engineering economics and organisation
 • KurskodTEK040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51134
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2020 em J
 • 07 Jan 2021 fm J_DATA
 • 27 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen är en introduktion till industriell ekonomi och organisation, särskilt att teknologerna skall få en övergripande förståelse för företagandets villkor i samhället och den övergripande samhällsekonomin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- tillämpa grundläggande nationalekonomiska begrepp med relevans för industriell ekonomi - analysera utbud och efterfrågan, prissättning, kostnads- och produktionsfunktioner, industriell omvandling, innovationer, mikroekonomiska och makroekonomiska samhällsproblem utifrån en grundläggande nationalekonomisk analysmodell - diskutera ett problem inom industriell ekonomi inom en bransch utifrån de analytiska verktyg som har förmedlats i kursen

Innehåll

Kursen fokuserar till att ge en övergripande kunskap om nationalekonomiska begrepp och olika typer av samhällsekonomiska förändringsprocesser. Syftet med detta är att ge teknologen en förståelse för utbildningens ekonomiska och samhälleliga sammanhang.

Organisation

Kursen är strukturerad kring ett antal föreläsningar och en skriftlig tentamen, som behandlar kursens båda delar. För att göra kursen så stimulerande och lärorik som möjligt uppmuntrar vi till diskussioner mellan teknologer och föreläsare.

Litteratur

Litteraturen meddelas i samband med kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen, och beroende på tentamensresultat kommer den enskilda teknologen erhålla något av betygen Underkänd, 3, 4 eller 5. En inlämningsuppgift kommer även att ingå.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-07-02: Examinator Examinator ändrat från Christian Sandström (i01sach) till Erik Bohlin (eriboh) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]