eriboh_Erik_Bohlin

Erik Bohlin

  • Biträdande professor, Science, Technology and Society, Teknikens ekonomi och organisation