Kursplan för Objektorienterad programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject-oriented programming
 • KurskodTDA540
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 47118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
2 hp2,5 hp
 • 16 Jan 2021 em J
 • 09 Apr 2021 em J
 • 26 Aug 2021 em J
0204 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Allmän behörighet.

   Syfte

   Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt detta synsätt, s.k. objektorienterade program, består av ett antal samverkande delar som kallas objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att bearbeta och/eller avläsa datan. Objekten beskrivs av s.k. klasser. Kursens syfte är att lära ut grundläggande principerna och tekniker för hur man konstruerar imperativa objektorienterade program.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Behärska grundläggande imperativa konstruktioner. - Förklara hur det objektorienterade synsättet tillämpas vid programutveckling. - Givet en design kunna implementera ett litet objektorienterat program utifrån genomgångna principer och tekniker. Med lite avses här dels storleken på programmet (3-5 egna klasser utöver givna eller befintliga standardklasser) dels den algoritmiska komplexiteten (enkla selektioner, iterationer, grundläggande sökning och sortering) samt enkla datastrukurer (listor). - Redogöra för hur händelsestyrda program fungerar. - Redogöra för felhantering, strömmar och filer. - Redoföra för arv och abstrakta klasser.

   Innehåll

   I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas: - Grundläggande imperativa programmeringskoncept: Typer, värden, operatorer, variabler, tilldelning, sekvens, selektion och iteration. - Grundläggande objektorienterade begrepp såsom klass, objekt, metod och instansvariabel. - Gränssnitt, polymorfism och dynamisk bindning. - Ett antal standardklasser t.ex String och klasser för samlingar. - Händelsestyrda programm: Java Swing, principer och ett mindre urval av komponenter. - Introduktion till felhantering - Introduktion till strömmar och filer - Introduktion till avancerade koncept: Arv och abstrakta klasser

   Organisation

   Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning i samband med obligatoriska programmeringsuppgifter (laborationer).

   Litteratur

   Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig salstentamen.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning ej tillåten