Kursplan för Interaction design methodology

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInteraction design methodology
 • KurskodTDA497
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23115
 • Max antal deltagare75
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Hemtentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0212 Projekt 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen TDA289 Human - computer interaction eller DAT215 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt eller motsvarande krävs.

Syfte

Kursen introducerar grundläggande designmetodik inom interaktionsdesign med fokus på designfrågor som rör estetik och användarupplevelser. Kursen består av flera mindre övningar, ett grupparbete och en individuell rapport. Teori varvas med praktik för att ge studenterna träning i att arbeta systematiskt med utformningen av IT system. Träning i specifika designmetoder ges genom övningar och grupparbetet medan metametoder såsom iterativ design är del av upplägget för grupparbetet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva faser av designprocessen
 • Beskriva metoder för att arbeta med interaktionsdesign
 • Beskriv likheter och skillnader i olika designmetoder
 • Beskriv överväganden för att involvera användare i designprocessen

Färdigheter och Förståelse

 • Designa teknik med hänsyn till användare
 • Ändra designmetoder för att passa användarens kontext och behov
 • Identifiera användarnas behov och krav
 • Utveckla och beskriva nya designmetoder
 • Planera designprojekt med avseende på att utforma mål, krav, tillgängliga resurser och expertis
 • Arbeta i interkulturella miljöer (avseende både skillnader i kutur och utbildningsbakgrund) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera design som tar hänsyn till användarnas behov
 • Göra en välgrundat utvärdering av de etiska och samhälleliga konsekvenserna av en design
 • Kritisera design och designprocesser med avseende på de metoder som används
 • Identifiera etiska och sociala dilemman inom interaktionsdesigns för både forskning och praktik
 • Reflektera över din egna designprocessen objektivt

Innehåll

Kursen ger en introduktion till metodik inom interaktionsdesign. Kursen består av flera mindre övningar, ett grupprojekt, och en individuell examination. Teori kombineras med praktik, för att ge studenterna träning i att arbeta systematiskt med design av interaktiva system. Träning inom specifika metoder ges genom övningar och grupprojektet, medan metametoder som tex iterativ design är aspekter av grupprojektet.

Organisation

Kursen är uppbyggd av en serie föreläsningar i kombination med övningar och projekt.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom två moduler, nämligen:

 1. Övningar och projekt, 3 hp (godkänd/underkänd)
 2. Hemtentamen, 4,5 hp (underkänd,3,4,5)

Slutbetyget för kursen baseras på betyget på hemtentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-05-04: Examinator Examinator ändrat från Eva Eriksson (it1erev) till Mafalda Samuelsson-Gamboa (msantos) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]