Kursplan för Graphical interfaces

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGraphical interfaces
 • KurskodTDA493
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23122
 • Max antal deltagare70
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
  0215 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0315 Tentamen 2 hp
   Betygsskala: TH
   2 hp
   • Kontakta examinator
   • 04 Apr 2023 fm L
   • 25 Aug 2023 em L

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   To be eligible for the course the student must have a Bachelor degree of 180 credits. Additionally, the course TDA289 Human - computer interaction, 7.5 credits, or the equivalent is required. It is recommended that students completed the course CIU175 Prototyping in interaction design.

   Syfte

   Denna kurs handlar om design av grafiska gränssnitt, alltså det du ser och interagerar med på en datorskärm. Efter kursen ska du kunna formge ett relativt komplext grafiskt användargränssnitt (GUI), och dessutom kunna motivera din design.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse

   • Veta när och hur olika skärmelement (knappar, menyer, listor, fönster osv) ska användas.
   • Veta hur man använder sig av keypaths och scenarier för skapa en interaktionssekvens
   • Känna till olika sätt att lösa olika vanliga designproblem som kan uppstå
   • Kunna redogöra för skillnaderna mellan att designa för touch-gränssnitt och "vanliga" gränssnitt. 


   Färdighet och förmåga

   • Designa ett grafiskt användargränssnitt för en specificerad användargrupp och/eller situation med avseende på: layout, interaction, korrekt användande av komponenter, utseende (look&feel)
   • Designa gränssnitt som manipuleras mha mus/pekdon+tangetbord
   • Designa touch-gränssnitt

   Värderingsförmåga och förhållningssätt

   • Lösa interaktionsdesignproblem rörande grafiska gränssnitt och kunna motivera lösningen
   • Formge ett relativt komplext grafiskt gränssnitt och kunna motivera dess funktion, utseende och beteende
   • Kunna välja ut den bästa av flera tänkbara lösningar och tillämpa den i det gränssnitt en för tillfället formger
   • Kunna utgå från ett scenario och härur härleda användarnas behov av/i ett grafiskt gränssnitt

   Innehåll

   De viktigaste delarna av innehållet är som följer:

   • Vanliga lösningar på olika interaktions-relaterade problem i grafiska gränssnitt
   • Hur en tillmötesgår användare på olika nivåer, t ex både nybörjare och experter
   • Formgivning av interaktionssekvenser
   • Layout av ett grafiskt gränssnitt
   • Att formge (look&feel), alltså användandet av färg, text och grafik
   • Vilka olika sorters komponenter det finns (exemeplvis knappar, menyer, fönster, toolboxes etc etc) och hur och när de ska användas
   • Skillnaden melln "vanliga" grafiska gränssnitt och touchgränssnitt

   Organisation

   Kursen ges på engelska. Kursen är praktisk till sin natur. Föreläsningar och litteratur ger en teoretisk grund att stå på, men det är övningarna som befäster denna. Under övningarna ligger fokus på att fundera över, fatta och analysera sina designbeslut (med stöd i teorin) så att man kan motivera dem. En stor del av arbetet görs i par eller i grupp, men mot slutet av kursen arbetar en individuellt, och de individuella insatserna har störst betydelse för betyget. 

   Litteratur

   "About Face - The Essentials of Interaction Design" by Cooper et al, Wiley, 2014, fourth edition.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras på tre sätt: - Gruppövning, (U, G) - Tenta, (U, 3, 4, 5) - Individellt projekt, (U, 3, 4, 5) För att klara kursen måste en klara alla moment

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.