Kursplan för Human-centred design och mänskliga faktorer

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman-centred design and human factors
 • KurskodTDA487
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23131
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0221 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0321 Hemtentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Pawe¿ W. Wo¿niak
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen, 180 hp och kursen DAT420 DAT420 - Människa - dator interaktion, 7,5 hp och TDA498 Interaction design methodology, 7,5 eller motsvarande

Syfte

I den här kursen kommer en omfattande mängd kunskap om forskning och relevanta industriella erfarenheter att behandlas tillsammans med ett branschorienterat projekt för att utveckla djupgående teoretisk förståelse för human-centrerad design och mänskliga faktorer. Kursen ska ge studenterna möjlighet att behärska forskning och professionellt arbete inom human-centrerad design, med en utgångspunkt i relevant teoretisk och praktisk kunskap. Därför ska denna kurs skapa en ömsesidig inlärningsupplevelse där alla deltagare i kursen samarbetar, bidrar, utforskar och utvidgar gränserna för förståelse och övning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse:

 • Beskriva olika teorier och metoder inom human-centrerad design och mänskliga faktorer.
 • Förklara de breda psykologiska, sociologiska och ekologiska aspekterna av interaktion mellan människa och teknik.

Färdigheter och förmåga:

 • Omsätta teorier till konkreta projektmetoder.
 • Planera och organisera ett projekt som tillämpar metoder, modeller och principer för human-centrerad design och/eller mänskliga faktorer.
 • Formulera forskningsfrågor i olika industriella sammanhang och angripa frågor eller behov utifrån teoretisk och praktisk designkunskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Förklara fördelarna och begränsningarna med olika teorier och metoder inom human-centrerad design och mänskliga faktorer. 
 • Bedöma och motivera när metoder för human-centrerad design och mänskliga faktorer är tillämpliga.
 • Analysera frågor inom human-centrerad design och mänskliga faktorer utifrån ett holistiskt perspektiv.

Innehåll

Den teoretiska delen presenterar grundläggande och modern teknik för human-centrerad design och mänskliga faktorer från forskning till praktiska tillämpningar. Seminarier ger ytterligare teoretisk grund och reflektion, liksom olika praktiska erfarenheter / problem. Den praktiska delen är främst projektutvecklingen. Projektet kommer att utforska en designmöjlighet i ett industriellt sammanhang och producera både teoretiska insikter och praktiska designlösningar genom metoder för human-centrerad design och/eller mänskliga faktorer. Projektet genomförs i små grupper.

Organisation

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska delar, samt arbete i grupp och individuellt arbete. Föreläsningar, litteratur och seminarier ger en teoretisk grund. Fokus ligger också på utbyte av tankar, feedback, design och idéer. Därför kräver kursen aktivt deltagande. Studenterna kommer att spendera en betydande del av sin studietid på att läsa litteratur och arbeta i grupper. Kursen består av icke-obligatoriska föreläsningar och designworkshops, obligatoriska seminarier och uppgifter, gruppprojekt och individuell hemtentamen. Det rekommenderas starkt att studenterna deltar i alla föreläsningar eftersom föreläsningar kan ge underlag för seminariediskussioner och hemprov kommer att beakta innehållet i föreläsningar, seminarier och projekt.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen består av: 
 • ej obligatorisk: föreläsningar och design-workshops 
 • obligatoriskt: inlämningsuppgifter, litteraturseminarier, ett gruppprojekt, hemtentamen
Kursen examineras genom tre moduler: Uppgifter (1,5 hp, godkänd / ej). Hemtentamen (3 hp, underkänd, 3,4,5). Projekt (3 hec, underkänd, 3,4,5). 

Den Uppgiften måste genomföras med lägst Godkänd för att få betyg på kursen som helhet.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.