Kursplan för Human-centred design

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman-centred design
 • KurskodTDA486
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23120
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Yemao Man
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen TDA289 Human - computer interaction eller motsvarande krävs, och kursen TDA466 Methods of interaction analysis rekommenderas.

  Syfte

  Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Den teoretiska delen presenterar historiken och utvecklingen av människa-centrerad design (HCD) från forskning till industriella tillämpningar. Relevanta teorier och processer design, såsom användarcentrerad design, Rational Unified Process, ekologisk gränssnittsdesign och konstruktion av produkter för fritid och underhållning behandlas i kursen. Litteraturseminarier ger ytterligare teoretisk grund och bas för reflektion, och kompletteras av talare från industri. De praktiska delarna består av laborationer som fokuserar på metoder för utvärdering av användbarhet och studier hos företag. Projektet betonar 1) hur man undersöker befintliga designprocessen och användbarhetsproblem i produkter, 2) hur man ska genomföra en HCD process i ett visst företag, och 3) hur man motiverar potentiella fördelarna med användbarhetskonceptet och människocentrerad design process inom industrin. Projektet genomförs i små grupper.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Syftet med kursen är att ge studenterna nödvändiga kunskaper om teorier kring Human Centered Design samt praktiska erfarenheter av att tillämpa sådana kunskaper i komplexa designprojekt.

  Lärandemål: Kunskap och förståelse
  Kunna redogöra för de centrala delarna av Human Centered Design Kunna presentera en översikt av det breda fältet Human Centred Design med dess teorier och metoder. Utveckla förståelse för HCDs breda samhälleliga, ekologiska ochetiska sammanhang.

  Lärandemål: Färdighet och förmåga
  Kunna applicera teoretiska kunskaper i tillämpade konkreta projekt. Kunna planera och organisera ett Human Centered Design-projekt. Att kunna tillämpa Human Centered Design i specifika designutmaningar. 

  Lärandemål: Förmåga och förhållningssätt Kunna förklara fördelarna och begränsningarna med olika teorier och metoder inom detta område. Kunna bedöma och motivera när Human-Centered Design är tillämpligt. Kunna sätta ett brett perspektiv på HCD frågor.

  Innehåll

  Den teoretiska delen utgör den grunder och "state of the art" inom Human Centred Design (HCD) gällande forskning till praktiska tillämpningar. Seminarierna ger teoretisk förankring och reflektion, samt praktiska erfarenheter/problem. De praktiska delarna består av några småskaliga workshops samt ett stort tillämpat projekt. Projektet fokuserar på en design utmaning genom att tillämpa Human-Centered Design och producerar meningsfulla leverabler. Projektet genomförs i mindre grupper.

  Organisation

  Kursen ges på engelska. Kursen har både praktiska och teoretiska delar, och består av individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar, litteratur och litteraturseminarier ger en teoretisk grund, som exponeras och diskuteras mot exempel av verkliga designutmaningar. Fokus ligger på att omvandla de teoretiska kunskaper till praktisk handling. Ett annat fokus är att stärka reflektion, utbyte av  återkoppling, design och idéer. Därför kräver kursen aktivt deltagande. Deltagarna kommer att spendera en stor del av sin studietid i skolan i arbete i par eller i grupper.

  Litteratur

  Se kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier (krävs 80% närvaro), design-workshops (ej obligatoriskt) och ett grupp-projekt (obligatoriskt). Kursen har en individuell uppgift i form av en hemtentamen (obligatoriskt, individuell betygssättning, (underkänd, 3, 4, 5) och en projektrapport (obligatoriskt, Godkänd/Underkänt). Den individuella uppgiften och projektrapport måste genomföras med lägst Godkänd för att få betyg på kursen som helhet.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-11-20: Examinator Examinator ändrat från Fang Chen (fanch) till Yemao Man (yemao) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]