Kursplan för Objektorienterat programmeringsprojekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnObject-oriented programming project
 • KurskodTDA367
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeInformationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Godkänt slutbetyg i TDA548 'Grundläggande Programvaruutveckling' eller motsvarande, och i TDA552 'Objektorienterad Programmering och Design' eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen avser att ge kunskap om och övning i professionell utveckling av mjukvara genom praktiskt projektarbete.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs skall studenten besitta följande kunskaper, färdigheter och förmågor:

  Kunskap och förståelse

  • Redogöra för arbetsmetodik i tekniska utvecklingsprojekt, speciellt mjukvaruprojekt.
  • Beskriva alla faser i ett utvecklingsarbete: problemidentifiering, problemformulering, användaranalys, specifikation, design, implementation, testning, utvärdering, etc.
  • Beskriva grundläggande koncept inom mjukvaruutveckling, t.ex. krav och utvecklingsprocess.

  Färdigheter och förmågor

  • Genomföra ett mindre objektorienterat mjukvaruprojekt i grupp enligt fastställd utvecklingsprocess och tidsplan.
  • Dokumentera projektarbetet i form av en grundläggande kravspecifikation och ett enklare designdokument.
  • Tillämpa färdigheter från tidigare programmeringskurser, så som design-principer och -mönster, i en projektliknande miljö.
  • Använda moderna hjälpmedel för programutveckling t.ex. testramverk, 'build automation', och versionshanteringssystem.
  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över god objektorienterad design och implementation i projektet.

  Innehåll

  Kursen presenterar en enkel, testdriven, objektorienterad process. Begrepp som iterativ utveckling, objektorienterad analys och design, domän- och designmodell introduceras. Olika aspekter på design gås igenom: testbarhet, beroenden, krav, m.fl.

  Organisation

  Vi kommer att ha:

  • ett mindre antal föreläsningar,
  • ett obligatoriskt seminarium,
  • och några 'workshops'.

  Parallellt med detta genomför studenterna, i grupper om fyra, ett fullständig utvecklingsprojekt i form av ett mindre mjukvaruprojekt. I projektet ingår obligatoriska veckovisa handledarmöten och en muntlig slutpresentation.

  Litteratur

  Eventuell kurslitteratur meddelas på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker genom muntlig presentation av projektet, inlämning av källkod samt ett slutrapport där studenterna dokumentera projektets specifikation och design. Dessutom ska studenterna göra en 'peer-review' av andras design och kod som ingår i slutrapportet. Dessa tre delar vägs samman för betyget. En exakt beskrivning angående viktning och betygskriterier finns i kurs-pm. Betyg sätts på gruppnivå men den slutgiltiga betyget anpassas på individnivå, baserat på individuellt bidrag.

  Vi använder följande betygsskala: underkänd (U), 3, 4, 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-05-30: Examinator Examinator ändrat från Jonas Almström Duregård (almstroj) till Niklas Broberg (d00nibro) av Viceprefekt/adm
    [Kurstillfälle 1]