Kursplan för Individual project in interaction design, major

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual project in interaction design, major
 • KurskodTDA335
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23112
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0100 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
15 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 23114
  • Max antal deltagare30
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0100 Projekt 15 hp
  Betygsskala: TH
  15 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 3

    • Undervisningsspråk Engelska
    • Anmälningskod 23129
    • Max antal deltagare30
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0100 Projekt 15 hp
    Betygsskala: TH
    15 hp

      Examinator

      Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

      Kurstillfälle 4

      • Undervisningsspråk Engelska
      • Anmälningskod 23115
      • Max antal deltagare30
      • Sökbar för utbytesstudenterNej
      • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

      Poängfördelning

      0100 Projekt 15 hp
      Betygsskala: TH
      15 hp

        Examinator

        Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

        Kurstillfälle 5

        • Undervisningsspråk Engelska
        • Anmälningskod 23116
        • Max antal deltagare30
        • Sökbar för utbytesstudenterNej
        • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

        Poängfördelning

        0100 Projekt 15 hp
        Betygsskala: TH
        7,5 hp7,5 hp

          Examinator

          Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

          Kurstillfälle 6

          • Undervisningsspråk Engelska
          • Anmälningskod 23117
          • Max antal deltagare30
          • Sökbar för utbytesstudenterNej
          • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

          Poängfördelning

          0100 Projekt 15 hp
          Betygsskala: TH
          7,5 hp7,5 hp

           I program

           Examinator

           Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

           Behörighet

           Grundläggande behörighet för avancerad nivå
           Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

           Särskild behörighet

           Engelska 6
           Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

           Kursspecifika förkunskaper

           För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kurserna TDA498 Interaction design methodology, 7,5 hp, och TDA493 Graphical interfaces, 7,5 hp, eller motsvarande.

           Syfte

           Kursen ger studenter möjligheten att individuellt eller i en mindre grupp (1-3 personer) studera ett område relevant för interaktionsdesign som ligger utanför befintliga kurser. Projektet kan fokusera på programmering om det finns en klar koppling till interaktionsdesign.

           Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

           • Beskriva hur projektrapporter kan struktureras och vad de bör innehålla
           • Visa hur källhänvisning bör göra i akademiska texter
           • Oberoende kunna genomföra en mindre projekt i interaktionsdesign som följer vedertagna tillvägagångssätt för mindre projekt i interaktionsdesign
           • Dokumentera projektarbete på ett sätt som passar projektresultatet
           • Genomföra lämplig förstudie för ett mindre projekt
           • Etablera lämpliga avgränsningar för en projektplan för att på bästa sätt använda alla tillgängliga resurser, inklusive färdigheter och tid
           • Reflektera kring potentiella sociala och etiska problem som kan uppstå från resultatet av projektet

           Innehåll

           Studenter (förslagsvis med olika bakgrunder) genomför ett utvecklingsarbete. Lämpliga projektidéer ska utvecklas i samarbete med en lärare. Gruppen ska utveckla en design eller mjukvara (under handledning). Utvecklingen ska baseras på en plan som skapas innan projektet startar. Planen ska innehålla målet med projektet, planerad process, och planerat resultat. Observera att registering till kursen görs av examinator och/eller handledare, inte av student.

           Organisation

           Självständigt projektarbete i mindre grupper om normalt 1-3 personer, med handledning. Arbetet ska utgå från planen som tagits fram innan kursen startar, dokumentera hur arbetet framskrider inklusive eventuella förändringar i planen, samt avslutas med en rapport.

           Litteratur

           En separat litteraturlista görs för varje projekt.

           Examination inklusive obligatoriska moment

           Kursen examineras med en individuell skriftlig rapport. Rapporten kan innehålla gemensamma delar men de ska påpekas. Rapporten måste innehålla en individuell reflektion. För att bli godkänd på kursen måste den enskilda studenten ha bidragit på ett väsentligt sätt till gruppens slutliga projektresultat och måste kunna förklara gruppens process, resultat och de olika medlemmarnas bidrag.

           Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.