Kursplan för Kompilatorkonstruktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCompiler construction
 • KurskodTDA283
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02135
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Två år av studier inom datavetenskap eller motsvarande. Kursen DAT151 Programming language technology eller någon motsvarande. 

  Syfte

  Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för hela processen i en kompilator, med början i lexikalanalysen och som avslutas med maskinkodsgenerering. Laborationen i kursen består i att skriva en komplett kompilator för ett litet imperativt språk.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • känna till grundläggande principer for runtime-miljöer, parameterskickande och minneshantering, och att implementera dessa i en kompilator;
  • designa och implementera kompilatorscheman för att generera intermediärkod eller assembler från ett källprogram;
  • använda dataflödesanalys för att implementera registerallokering och kodoptimeringar;
  • designa och implementera utökningar för ett litet imperativs programmeringsspråk och känna till de viktigaste aspekterna av att kompilera objektorienterade programmeringsspråk.

  Innehåll

  Kompilatorteori och -implementation, med tonvikten på kodgenerering och runtime-miljöer.

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, ett programmeringsprojekt och individuell handledning i samband med projektet. Projektet är huvuddelen i kursen och består i att implementera en komplett kompilator för ett litet imperativt programmeringsspråk. Föreläsningarna ger den kunskap som krävs för att genomföra projektetet, men äver en översikt över de teoretiska grunderna och möjliga utökningar till kompilatorn.

  Litteratur

  Se separat litteraturlista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Programmeringsprojekt och muntlig redovisning. Betygsskala U, 3, 4, 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2024-01-15: Examinator Examinator ändrat från Magnus Myreen (myreen) till Krasimir Angelov (krasimir) av Viceprefekt/adm
    [Kurstillfälle 1]