Kursplan för Grundläggande programmeringsteknik

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to programming
 • KurskodTDA144
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2021 fm J
 • 10 Jun 2021 fm J
 • 20 Aug 2021 fm J
0219 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

nga speciella förkunskaper krävs, men en viss datorvana förväntas, t.ex. att kunna redigera och hantera textfiler.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om programmering. Efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna konstruera enkla datorprogram.
Kursen skall även träna upp allmänna färdigheter i problemlösning, modellering samt ingenjörsmässighet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Behärska programmering på en nivå som är lämplig för att lösa enklare ingenjörsproblem, och för fortsatta studier inom programmeringsnära ämnen exempelvis datastrukturer och databaser. 
 • Förklara och använda grundläggande begrepp inom programmering, speciellt såsom de realiseras i det programspråk som används i kursen.
 • Använda de datastrukturer och styrstrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer och styrstrukturer som passar för det aktuella problemet.
 • Definiera klasser som modellerar enkla fenomen på ett objektorienterat sätt, med inkapslad data som avläses och uppdateras via publika metoder.
 • Dela upp ett större problem i hanterliga delar.
 • Känna till och använda befintliga klasser i klassbibliotek, t ex för att bygga enklare grafiska gränssnitt.
 • Sätta sig in i ett givet program i syfte att felsöka, utvidga eller förbättra programmets beteende enligt givna anvisningar.
 • Förklara, dokumentera och kommentera kod på ett användbart sätt.
 • Redogöra för den roll som algoritmer och datastrukturer spelar vid programmering, samt känna till ett antal vanligt förekommande datastrukturer och ett antal grundläggande algoritmer för sökning och sortering.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i programmering, realiserade i ett programspråk. Förutom de grundläggande språkkonstruktionerna och enkla riktlinjer för programutformning diskuteras användning av standardbibliotek. 
 • Grundläggande programkonstruktioner som t.ex. typer, variabler, satser och uttryck. 
 • Enkla algoritmer för att utföra olika typer av beräkningar.
 • Grundläggande begrepp inom området objektorientering som t.ex. klasser, objekt och metoder. 
 • Felsökning av program.
 • Konstruktion av enkla grafiska användargränssnitt. 
 • Läsning och skrivning av data via tangentbord/skärm. 
 • Inläsning, tolkning och skrivning av enkla textbaserade dataformat.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter samt handledning vid obligatoriska laborationer. Programmering är en utpräglat praktisk disciplin. För att lära sig att programmera är det helt nödvändigt att själv konstruera och provköra program. Därför spelar de obligatoriska laborationerna en central roll. Studenterna får i uppgift att i smågrupper (oftast två och två) konstruera några program.

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Vid tentamen ges graderade betyg vilka utgör slutbetyg för kursen. För godkänd kurs krävs dessutom att obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer blivit inlämnade och godkända. För momentet laborationer ges betygen godkänd och underkänd.