Kursplan för Tillämpad mekatronik

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied mechatronics
 • KurskodSSY300
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Teknisk design
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 56112
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0213 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 29 Maj 2021 fm J
  • 10 Okt 2020 em J
  • 17 Aug 2021 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande matematikkurser och mekanik.

   

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en introduktion till mekatronik - integreringen av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursen ger kunskaper om hur de vanligaste förekommande givarna och aktuatorerna fungerar och dess bakomliggande fysikaliska principer. Den ger även introduktion till mikrokontrollers och programmering av dessa. Kursen syftar också till att ge praktisk erfarenhet inom design av mikrodatorbaserade system.

   

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Diskutera möjligheter och begränsningar med mekatronik samt reflektera över dess påverkan på människor, vårt samhälle och hur produkter utvecklas.
  2. Få grundläggande kunskap om design av mikrodatorsystem, vilket innefattar programmering i C.
  3. Förstå enkla elektriska kretsar ur ett systemperspektiv, vilket innefattar typiska elektriska komponenter så som resistorer, kondensatorer och induktorer. 
  4. Förstå skillnaden mellan likström och växelström.
  5. Förstå hur aktiva elektriska komponenter fungerar, särskilt dioder och transistorer.
  6. Få grundläggande kunskap om digitalteknik och logiska komponenter, särskilt logiska grindar och vippor.
  7. Förstå principerna för hur en elektrisk aktuator fungerar, särskilt likströmsmotorer.
  8. Förstå principerna för att mäta och kontrollera ett enkelt mekatroniskt system.
  9. Få förståelse för hur sensorer fungerar och kunna förklara fördelarna samt nackdelarna av olika sensortyper.
  10. Välja en lämplig elektrisk aktuator och växel till ett mekatroniskt system.

  Innehåll

  Denna kurs är en introduktion till mekatronik och behandlar olika byggstenar inom mekatroniken, såsom kretselektronik, digitalteknik, sensorer, elektriska maskiner och mikrokontrollers.

  Organisation

  Kursen omfattar ca 16 föreläsningar och 12 övningar samt 7-8 laborationer.

  Litteratur

  Introduction to Mechatronics and Measurement Systems
  David G. Alciatore and Michael B. Histand
  4th edition.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH och godkända konstruktionsuppgifter/laborationer.