Kursplan för Projektarbete i elektroteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical engineering project
 • KurskodSSY255
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63126
 • Max antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen skall vara en fördjupning av tidigare kunskaper i elektroteknik. Studenterna ska tillhöra årskurs tre på utbildningsprogrammet. Projektet ska göras före eventuellt examensarbete på programmet.

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge studenten tillfälle att individuellt eller i en grupp fördjupa sig inom ämnesområdet elektroteknik utanför de inom programmen erbjudna kurserna.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - I projektform genomföra utveckling av ett mindre elektrotekniskt system enligt en fastställd utvecklingsprocess och tidsplan. - Dokumentera projektarbetet i form av t ex kravspecifikation, användarmanual samt en projektrapport.

   Organisation

   Antingen kan en läskurs erbjudas inom något område där kurser saknas, alternativt genomförs ett tillämpningsinriktat projekt. Initiativet kan komma från studenten själv eller från lärare som har förslag på projekt och kan erbjuda handledning.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras i form av en skriftlig rapport.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.