Kursplan för Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual course within systems, control and mechatronics 2
 • KurskodSSY245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Student must be approved to participate. This course is not open for application to external applicants. Students registered at the programme Systems, control and mechatronics should contact their student center for information and registration.

  Syfte

  To offer programme students an individually designed course. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Fulfil the goal of the course/project plan. 

   

  Literature
  -

  Examination
  Accepted written report or what was outlined in the project description.

  Innehåll

  As described in the approved course/project description.

  Organisation

  Project work.

  Litteratur

  -

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Accepted written report or what was outlined in the course/project description.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.