Kursplan för Maskininlärning av dynamiska system med systemidentifiering

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning dynamical systems using system identification
 • KurskodSSY230
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35119
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2021 em J
 • 09 Okt 2020 em J
 • Kontakta examinator
0208 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i reglerteknik, statistik, signaler och system.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande teori för identifiering av dynamiska system, hur man kan använda uppmätta in- och utsignaldata för att bygga matematiska modeller, oftast med hjälp av differential eller differensekvationer. Vidare syftar kursen till att ge fundamentala kunskaper i statistical learning, maskininlärning, där funktionella samband skattas utifrån mätdata, med särskild fokus på dynamiska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå och förklara fundamentala aspekter om statistical learning och hur dessa relaterar till systemidentifiering
 • förstå och förklara egenskaperna hos insignalerna för tt identifieringsexperiment påverka kvaliteten på den skattade modellen.
 • förstå och förklara de möjligheter och begränsningar som gäller kvaliteten på de skattade modellerna och om vilka faktorer som dessa begränsningar beror på.
 • förstå och förklara egenskaper hos olika modellstrukturer och identifieringsmetoder.
 • förstå och använda metoder för validering av skattade modeller.
 • förstå och använda IT-verktyg för systemidentifiering.
  • Innehåll

   I kursen ingår:
   • Fundamentala aspekter om statistical learning där funktioner skattas med hjälp av data
   • De matematiska grunderna för Systemidentifiering
   • Val av modellstruktur, linjära och icke-linjära modeller
   • Icke-parametriska metoder
   • Parametrisering och modellstrukturer
   • Parameterskattning
   • Asymptotisk statistisk teori
   • Användarval
   • Experimentdesign
   • Recursividentifiering och adaptiv reglering
    • Organisation

     Kursen omfattar föreläsningar och ett antal praktiska övningar / laboratorieförsök som behandlar viktiaga delar av kursen.

     Litteratur

     Ej bestämd ännu.

     Examination inklusive obligatoriska moment

     Examination sker genom skriftlig tentamen, betygskala TH, och godkända uppgift / laboration.