Kursplan för Medicinska bildsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDiagnostic imaging
 • KurskodSSY186
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBME
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 10111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Laboration 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0214 Projekt 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
   0314 Tentamen 4 hp
   Betygsskala: TH
   4 hp
   • 01 Jun 2023 em J
   • 08 Okt 2022 em J
   • 23 Aug 2023 em J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Godkända kurser i grundläggande signalbehandling  och programmering.

   Syfte

   Syftet med denna kurs är att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur dagens medicinska bildgivande system fungerar och hur bilderna generas. Dessutom ge en förståelse hur dessa bilder används i den kliniska verksamheten vid medicinska undersökningar och patientbehandling.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   -beskriva fysiska och biologiska principer för en rad moderna och state-of-the-art medicinska avbildningstekniker;

   -beskriva och tillämpa tekniker och algoritmer som används för att generera medicinska bilder;

   -jämföra konkurrerande algoritmer för bildgivande system;

   -implementera några av dessa algoritmer i programvara; 

   -beskriva tillämpningar av dessa tekniker och förklara deras begränsningar (t.ex. vid detektion   av abnormal vävnad).

   Innehåll

   Kursen behandlar de fysikaliska och tekniska aspekterna av en rad moderna och state-of-the-art tekniker som används för skapande av medicinska bilder. Dessa innefattar:

   - röntgen: fysikaliska principer, teknologi, detektorer, spektra, förstärkare, datortomografi (CT) och 3D bildrekonstruktion

   - nukleär tomografi och positron emissions tomografi (PET): fysikaliska principer, teknik, detektorer och algoritmer.

   - magnetisk resonanstomografi (MRT): fysikaliska principer, teknologi, instrumentering, och bildrekonstruktionsalgoritmer.

   - ultraljud imaging: fysikaliska principer, teknologi, instrumentering, och bildrekonstruktionsalgoritmer.

   - mikrovågtomografi: mikrovågssystem, antenner, dielektriska egenskaper, kontrast och optimeringsalgoritmer.

   - THz imaging, tomosyntes, mikroskopi, diffusion tensor imaging

   Kursen omfattar också tillämpningar av dessa tekniker inom virtuell koloskopi, bröstcancer detektering/bildbehandling, hjärt-imaging, och hjärnavbildning.

   Organisation

   Föreläsningar (inkl. gästföreläsningar från industri och hälsovården), laborationer och ett projektarbete.

   Litteratur

   J. L. Prince, J. M. Links, Medical Imaging Signals and Systems, Prentice Hall, 2006

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen. Projektarbetet och laborationer.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2022-11-12: Examinator Examinator ändrat från Fredrik Kahl (kahlf) till Ida Häggström (idah) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]