Kursplan för Medicin för tekniker

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMedicine for the engineer
 • KurskodSSY180
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBME
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 10116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2020 fm J
 • 08 Apr 2021 em J
 • 18 Aug 2021 em J
0207 Tentamen, del B 3,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2021 fm J
 • 08 Apr 2021 em J
 • 18 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga specifika kurskrav. Enbart grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenten skall erhålla grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi som en plattform för att senare kunna utveckla hälsorelaterade produkter och tjänster för klinisk diagnos och terapi, samt för undersökning av fysiologiska orsaker till sjukdomar. Lärandemålen i denna kurs är också generell kunskap till nytta för alla som har att hantera frågor om hälsorisker och sjukdomar bland de anställda på en arbetsplats.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva vilka grundläggande system bygger upp den mänskliga kroppen och hur de interagerar;
 • Beskriva varje system från både anatomiska och fysiologiska perspektiv;
 • Beskriva ursprung, symtom och behandling av vanligt förekommande sjukdomar;
 • Beskriva hur begreppet homeostas inverkar för varje system.

Innehåll

I en första inledande delen av kursen presenteras: Organisationen av den mänskliga kroppen, Biokemi, Cellen och Vävnader. Därefter presenteras hur människokroppen system för system såsom: huden, skelettet, leder, muskelsystemet, nervvävnad, nervsystemet, känsel, det endokrina systemet, det kardiovaskulära systemet, det lymfatiska systemet, andningsorganen, matsmältningssystemet, nutrition och metabolism, urinvägarna och slutligen Reproduktionsorgan. Varje system presenteras i samma format vilket innefattar en anatomisk översikt, en beskrivning av den fysiologiska funktion och en beskrivning av vanliga sjukdomar. I de flesta områden presenteras de senaste rönen inom kliniska metoder och  rehabiliteringsmetoder kortfattat.

Organisation

Kursen består av en serie föreläsningar av experter från den medicinska fakulteten. Föreläsningar är planerade 5-8 pm två gånger i veckan och kan därför följas utan att kollidera det dagliga schemat i andra kurser.

Litteratur

Tortora & Derrickson, Introduction to the Human Body, Wiley & sons, 10th ed. 2015. Föreläsningsmaterial kommer också att laddas upp på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Två skriftliga tentamina måste genomföras, en efter halva tiden och den andra efter hela kursen. Båda tentamina måste vara godkända för att bli godkänd på kursen. Betyget bestäms av summan av resultaten på de två tentamina. Tentamen består av en blandning av flervalsfrågor och öppna frågor. Examensfrågorna är utformade för att ge ett test av att eleverna har fått den kunskap som anges i alla lärandemålen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten