Kursplan för Logik, inlärning och beslutsfattande

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic, learning, and decision
 • KurskodSSY165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 23 Okt 2023 fm J
 • 03 Jan 2024 em J
 • 30 Aug 2024 fm J
0207 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande matematik och programmering. Grundläggande kunskaper inom reglerteknik rekommenderas.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och förmågor inom området händelsediskreta system, speciellt avseende formell modellering och specifikation, samt verifiering och syntes av styrfunktioner. Typiska applikationer är styrfunktioner för inbyggda system, samt styrning och koordinering av produktions- och kommunikationssystem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * Tillämpa grundläggande diskret matematik för att analysera händelsediskreta system.
  * Formulera och använda formella modeller för att analysera händelsediskreta system, speciellt tillståndsautomater, formella språk, Petri-nät, samt tillståndsautomater utökade med variabler, tid och kontinuerlig dynamik.
  * Tillämpa dessa modeller för specifikation av händelsediskreta system, inkluderande specifikation av vad som ska ske (önskat beteende) och vad som inte får ske (säkerhet).
  * Beräkna och analysera vilka tillstånd som är nåbara från ett initialtillstånd, och vilka tillstånd som är styrbara.
  * Tillämpa och särskilja begrepp som verifiering, simulering och syntes av styrfunktioner.
  * Använda datorverktyg för syntes och optimering av styrfunktioner, baserat på givna systemmodeller samt specifikation av det önskade beteende för det återkopplade (styrda) systemet.
  * Formulera och analysera hybrida system inkluderande diskret och kontinuerlig dynamik.
  * Förklara och tillämpa Markov processer och köteori för analys av prestanda för system med osäkerheter.

  Innehåll

  Kursen innehåller följande delmoment: Grundläggande diskret matematik, satslogik och predikatlogik, mängder och operationer på mängder, relationer, funktioner, abstrakt algebra och morfismer. Modellering och specifikation av logiskt och sekventiellt beteende. Exempel på modelleringsformalismer, inkluderande ändliga automater, formella språk, Petrinät, temporallogik, automater med variabler, tid och kontinuerlig dynamik. Modellreduktion baserat på bisimulering. Verifiering av önskat och icke-önskat beteende, nåbara tillstånd, låsningar och förbjudna tillstånd, med hjälp av komplett sökning i det diskreta tillståndsrummet. Syntes och optimering av styrfunktioner baserat på givna systemmodeller och specifikation av önskade egenskaper för det återkopplade systemet. Analys av hybrida system inkluderande diskret och kontinuerlig dynamik. Observatörer för icke-deterministiska system inkluderande icke-observerbara händelser. Markov processer och köteori för analys av system med stokastiska osäkerheter. Dynamisk programmering och förstärkningsinlärning.

  Organisation

  Kursen inkluderar föreläsningar, övningar och ett antal inlämningsuppgifter som fokuserar på viktiga delar av kursens innehåll, såsom modellering, specifikation och syntes av styrfunktioner.

  Litteratur

  Bengt Lennartson: Introduction to Discrete Event Systems - Lecture Notes

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.