Kursplan för Mekatronik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechatronics
 • KurskodSSY061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55131
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2021 fm J
 • 03 Jan 2022 em J
 • 17 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande matematikkurser och maskinelement

Syfte

Kursen syftar till att ge teknologen en introduktion till mekatroniken - integreringen av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursdeltagaren erhåller kunskaper om hur de vanligaste förekommande givare och aktuatorer fungerar och dess bakomliggande fysikaliska principer. Detta innefattar bland annat elektrofysik och elteknik. Vidare ges en introduktion till mätvärdesbehandling och signalbehandling både praktisk och den grundläggande teorin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • visa på grundläggande kunskaper om passiva och aktiva komponenter genom att kunna analysera enklare elektriska kretsar innehållande dessa komponenter, inklusive likström och växelström.
 • visa på grundläggande kunskaper i digitalteknik genom att kunna analysera enklare digitala kretsar.
 • beskriva principerna för sampling, AD och DA-omvandling.
 • förklara möjligheterna med signalbehandling och filtrering av givarsignaler, speciellt hur lågpassfilter (ett RC-filter) fungerar.
 • kunna förklara hur en OP-förstärkare används som en generell byggsten.
 • förklara hur trådtöjningsgivaren används som byggsten för generella givare, såsom positionsgivare, tryckgivare etc.
 • förstå och kunna konstruera en Wheatstonebrygga för avläsning av trådtöjningsgivare.
 • kunna redogöra för fördelar och nackdelar med olika givartyper.
 • beskriva principerna för hur elektriska aktuatorer fungerar, speciellt DC-motorer.
 • kunna välja lämplig aktuator till ett mekatroniskt system.
 • kunna designa enklare mikrodatorbaserade system, inkluderande mikrodator arkitektur och programmering.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till mekatronik - integrering av givare, aktuatorer och datorer med det mekaniska systemet. Kursen behandlar olika byggstenar inom mekatroniken, såsom kretselektronik, digitalteknik, sensorer och elektriska maskiner

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, 4:ed, David Alciatore and Michael Histand, McGraw-Hill.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.